100-lecie niepodległości

100lecie logo

 

 

PROGRAM RAMOWY NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Data Nazwa zadania Miejsce Organizator

 

10.11.2017  – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej wraz z koncertem inaugurująca obchody,  OCK UM

11.11.2017  – Składanie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego Al. Powstańców Wielkopolskich ul. Ledóchowskiego pl. Rowińskiego UM

11.11.2017  – Uroczysta Msza św. w intencji ostrowian walczących o odzyskanie niepodległości w latach 1914 – 1921 Konkatedra UM

27.12. 2017  – Składanie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej Powstania Wielkopolskiego ul. Wrocławska, cmentarz Limanowskiego UM

Marzec – czerwiec 2018 Pielęgnujemy dorobek naszych przodków w 100- lecie Niepodległej (wykłady, konkurs fotograficzny) Aula I LO Uniwersytet Trzeciego Wieku

3.05.2018 Tablica pamięci poległych Żołnierzy 60 Pułku Piechoty Plac konkatedralny UM

10.05.2018 Promocja książki wydanej przez wydawnictwo Republika Ostrowska „Wspomnienia z Kulturkampfu” ks. Walentego Śmigielskiego Dom Katolicki Starostwo Powiatu Ostrowskiego Wyd. Republika Ostrowska

Maj 2018 Medal Czytelnik Roku – 100 lat odzyskania Niepodległości 1918-2018 – wydanie Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna

Maj – czerwiec 2018 LEON PRAUZIŃSKI malarz Powstania Wielkopolskiego – wystawa Ratusz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim

3.06.2018 Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Województwa Wielkopolskiego Strzelnica Raszków Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim

Lipiec – listopad 2018 Ocalić od zapomnienia, wystawa fotografii ostrowian Filia nr 6 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

15.09.2018 STO SALW NA STULECIE Pokaz artylerii Bractw Kurkowych RP Park Przygód Piaski Szczygliczka Zjednoczenie Kurkowych 2 Centralne Obchody Święta 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego pod narodowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Bractw Strzeleckich w Polsce i KBS w Ostrowie Wielkopolskim

Wrzesień 2018 Stefan Rowiński – Patron Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim wystawa BP Biblioteka Główna Biblioteka Publiczna

Wrzesień – październik 2018 POLSCE, OJCZYŹNIE MOJEJ I SPRAWIE CAŁEGO NARODU POLSKIEGO wystawa plenerowa Rynek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim

Wrzesień – listopad 2018 Polska w latach 1918-2018, wystawa książek Filia nr 6 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

Wrzesień – listopad 2018 Ostrów Wielkopolski w latach 1918-2018, konkurs historyczny Filia nr 6 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna Jesień 2018 „Życie codzienne ostrowian na progu odzyskania niepodległości” konferencja i wydawnictwo Forum Synagoga OTN

Jesień 2018  – Niepodległy jazz na 100-lecie odzyskania niepodległości – koncert zespołu PtaszynaWróblewskiego Stara Przepompownia Stowarzyszenie z inicjatywą

Jesień 2018  – „Pamięć wciąż żywa” upamiętnienie 100-lecia „Republiki Ostrowskiej”, spektakl historyczny Szkoła Podstawowa 14 i miasto Stowarzyszenie „Zacharze 2000”

Październik 2018 –  POLONEZY POLSKIE koncert w wyk. Gabrieli Balcerek, Macieja Pabicha, Orkiestry Sinfobia Viva pod dyr. Tomasza Radziwonowicza OCK Starostwo Powiatu Ostrowskiego

21.10. 2018 56.  – Międzynarodowy BIEG REPUBLIKI OSTROWSKIEJ Rynek, start i meta UM , KS ICEMAT Team i KS Maraton

Październik 2018 –  Wydanie publikacji Jerzego Pietrzaka „Ostrów w Powstaniu Wielkopolskim” Ostrów Wielkopolski Biblioteka Publiczna

Październik 2018 –  Rowerem do miejsc pamięci. Przewodnik z mapą na 100-lecie odzyskania niepodległości i rocznicę Powstania Wielkopolskiego – wydawnictwo Ostrów Wielkopolski Oddział PTTK

Listopad 2018 –  Narodowe święto odzyskania niepodległości – wykład dla młodych czytelników Filia nr 2 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

Listopad 2018 – Oni walczyli o nasza wolność, wystawa książek Filia nr 2 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

Listopad 2018 –   Polska i jej los, wystawa książek Filia nr 3 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

Listopad 2018 –  Historia Ostrowa Wielkopolskiego, wystawa książek Filia nr 3 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

Listopad 2018 –  Legendy polskie, podania i legendy o Ostrowie, głośne czytanie Filia nr 3 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

Listopad 2018 – STEFAN ROWIŃSKI Monografia autorstwa Anety Franc Ostrów Wielkopolski Biblioteka Publiczna 3

8.11.2018 –  Wystawa „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim” n klub sztuka i edukacja OTG

9.11.2018 –  W HOŁDZIE WOLNOŚCI – koncert Andrzeja Jagodzińskiego wraz z zespołem OCK UM, OCK

9.11.2018 –  Patriota? A kto to taki? Wielkopolscy powstańcy ocaleni od zapomnienia, wykład Jarosława Biernaczyka Filia nr 7 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna

10.11.2018 –  REPUBLIKA OSTROWSKA inscenizacja wydarzeń z 10 listopada 1918 roku Dom Katolicki UM, OCK

10.11.2018 –  KU WOLNOSCI Plenerowe widowisko – rekonstrukcja wydarzeń z listopada i grudnia 1918 roku – Koncert, konkursy, pokazy, działania multimedialne, zwiedzanie Ratusza, piknik obywatelski Park Miejski, Ledóchowskiego, plac Konkatedralny, Kościelna, Rynek UM, OCK, SP14 Grupy rekonstrukcyjne ZHP

Listopad 2018 –  Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji Święta Miasta UM

11.11.2018 Składanie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ledóchowskiego pl. Rowińskiego UM

11.11.2018 Uroczysta Msza św. w intencji ostrowian walczących o odzyskanie niepodległości w latach 1914 – 1921 Konkatedra UM

11.11.2018 Patriotyczne śpiewanie Dom Katolicki ZHP 11.11.2018 Turniej speedrowerowy z okazji Święta Niepodległości Tor speedrowerowy Stadion Miejski Parafialny KS Wiraż

24.11.2018 Konferencja historyczna „Powstanie Wielkopolskie w rejonie ostrowskim” Forum Synagoga OTG

30.11.2018 Wydanie Tomu XIII Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego związanego z Powstaniem Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski OTG

27.12.2018 Promocja albumu „Wielkopolska pamięta” Forum Synagoga OTG 2018 100-lecie Odzyskania Niepodległości –

11 listopada –  Dzień Niepodległości, zestawienie bibliograficzne www.biblioteka-ostrow.pl Biblioteka Główna BP Biblioteka Główna 2018 Poezja i proza Legionów Polskich, wystawa Biblioteka Główna BP Biblioteka Główna 2018 Droga do Niepodległości (o Powstaniu Wielkopolskim), wykład dr. Marka Rezlera Biblioteka Główna BP Biblioteka Główna 2018 Cała Polska czyta dzieciom, czytanie legend o historii Polski, warsztaty plastyczne: godło, flaga Polski Filia nr 2 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna 2018 ABC młodego patrioty, konkurs wiedzy Filia nr 7 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna 2018 Jak to z Polską bywało? Wystawa książek historycznych Filia nr 7 Biblioteki Publicznej Biblioteka Publiczna 4 2018 Turniej Siatkówki z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości Ostrów Wielkopolski Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

Przedsięwzięcia organizowane przez ostrowskie jednostki oświaty: Data Nazwa zadania Miejsce Organizator Wrzesień 2017 – czerwiec 2018 Realizacja projektu edukacyjnego „Polska Niepodległa”. Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13

Wrzesień 2017 – czerwiec 2018 Czy znam swoje miasto Ostrów Wielkopolski? Spotkania cykliczne w ramach projektu „Soboty z historią”. Prezentacja najciekawszych i najpiękniejszych miejsc w Ostrowie Wielkopolskim Miasto Ostrów Wielkopolski Szkoła Podstawowa nr 9

Listopad 2017 – maj 2018 Udział wszystkich klas w lekcjach muzealnych: Jaki znak Twój? Orzeł Biały!” oraz „Republika Ostrowska i powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej” w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9

Listopad 2017 – czerwiec 2018 Cykl spotkań ze znakomitymi historykami, m.in. z Tomaszem Ławniczakiem, Wojciechem Lizakiem, Jarosławem Biernaczykiem. Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9

Grudzień 2017 – maj 2018 Konkurs TYTUS Etap I Organizacja wydarzenia upamiętniającego Polski Sejm Dzielnicowy. Etap II Wykonanie działań upamiętniających Powstanie Wielkopolskie z 1918 r., ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w jakim znajduje się dana szkoła. Etap III Opracowanie i zorganizowanie lokalnego wydarzenia historycznego dotyczącego regionu, w jakim znajduje się dana szkoła i przygotowania formy jego upamiętnia. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1

Marzec – czerwiec 2018 Z teraźniejszości w przeszłość – film edukacyjny Osieczna – Ostrów Stowarzyszenie Zacharze 2000

28 .2.2018 Międzyszkolny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim upamiętniający 100.rocznicę powstania Republiki Ostrowskiej i wybuch Powstania Wielkopolskiego – recytatorski, plastyczny Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 1.03.2018 Konkurs plastyczny „Herb mojego miasta”. Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Marzec – Konkurs interdyscyplinarny na 100.lecie Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła

5 kwiecień 2018 odzyskania niepodległości. Podstawowa nr 2 Marzec – czerwiec 2018 Z teraźniejszości w przeszłość – film edukacyjny Osieczna – Ostrów Stowarzyszenie Zacharze 2000

Kwiecień 2018 Konkurs plastyczny w klasach I-III „Symbole narodowe przedstawione rożnymi technikami” (kwiecień 2018) oraz IV-VI „Orzeł Biały” – konkurs MEN (marzec 2018). Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9

Maj 2018 Konkurs fotograficzny – miejsca pamięci w moim mieście związane z Republiką Ostrowską i Powstaniem Wielkopolskim (wystawa pokonkursowa). Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2

Wrzesień 2018 Rajd pieszy – „Śladami NIEPODLEGŁEJ” – ulicami Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto Ostrów Wielkopolski Szkoła Podstawowa nr 9 9.11.2018 I 20 .12.2018 Uroczyste akademie z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Święta Niepodległości –

9 listopada 2018 roku i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 20 grudnia 2018 roku. Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 20.11.2018 Uroczysty koncert finał konkursu pieśni religijnej i patriotycznej CECYLIADA. OCK Szkoła Podstawowa nr 6

Listopad 2018 Koncert PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH dla mieszkańców naszego miasta Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9

Listopad 2018 Obchód związany z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 11

Listopad 2018 Koncert pieśni patriotycznych na 100.lecie odzyskania niepodległości Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2

Listopad – grudzień 2018 Wykłady na temat „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 10.12.2018 Apel z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5

Grudzień 2018 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej. Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4

Grudzień 2018 „DUMNI Z POLSKI” wystawa podsumowująca działania. Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9

Grudzień 2018 Wykład na temat Powstania Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1

Grudzień 2018 Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1

Grudzień 2018 Uroczysta akademia z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 6 Inne działania: Cały okres Utworzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Bieżąca informacja o działaniach jubileuszowych, zamieszczanie materiałów popularnych i dokumentacyjnych Strona internetowa www.umostrow.pl UM Cały okres Publikacje popularne, popularno-naukowe o tematyce jubileuszu Niepodległości Gazeta Ostrowska Redakcja

Kwiecień 2018 Zamieszczenie bilbordy- witacze „Tu rodziła się Niepodległość”

kwiecień 2018 Miasto UM Do listopada 2018 Modernizacja / nowa wizualizacja ronda Republiki Ostrowskiej Zbieg ulic Poznańskiej, Młyńskiej i Radłowskiej UM / MZD

Do listopada 2018 Nadanie nazwę nowopowstałemu rondu nazwę „11 Listopada” Zbieg ulic Ledóchowskiego i Powstańców Wielkopolskich Rada Miejska / MZD

Do 10.11.2018 Umiejscowienie nowoczesnej architektonicznej formy przestrzennej – „Niepodległość 1918-1920. Ostrowianie” z nazwiskami ostrowian –Powstańców Wielkopolskich pl. Rowińskiego, pl. Bankowy ul. Głogowska ??? UM Projekt w wyniku konkursu 7

 

 

Materiał na bieżąco uaktualniany – przygotował Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Tel. 62 58 22 330, 62 58 22 329 kultura@umostrow.pl Organizatorów – realizatorów przedsięwzięć prosimy o stały kontakt z WKS UM kultura@umostrow.pl tel. 62 59 22 330, 62 58 22 329. 

 

 

Komitet Organizacyjny 

100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim

komitet organizacyjny 

Przewodnicząca:

– Ewa Matecka Wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 

Członkowie:

-Rafał Adamczak, Radny Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

– Izabela Banach, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Technicznego UM

– Witold Banach, dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Andrzej Baraniak, Sekretarz Miasta

– Jarosław Biernaczyk, historyk, regionalista

– prof. dr hab. Jan Galant, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego

– Sebastian Górski, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury

– Piotr Grabarz, historyk, regionalista

– Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej im. S. Rowińskiego

– hm. Jerzy Hnatyk, Komendant Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski

– Ewa Janiszewska, kierownik Biura Promocji Miasta UM

– Andrzej Leraczyk, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki UM

– Jolanta Maćkowiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM

– Zygmunt Malik, Radny Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

– Ryszard Małecki, regionalista, animator społeczno-kulturalny

– Marian Franciszek Nowak, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego

– dr Józef Pietrzak, historyk, regionalista

– dr Antoni Sukiennicki, historyk medycyny, regionalista

– Jarosław Wardawy, dziennikarz, animator kultury

– Robert Włodarczyk, Biuro Promocji Miasta

 

 

Komitet Honorowy 

100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim

 Rozmowy o 100 - leciu

 

Przewodnicząca: Przewodnicząca:

– Beata Klimek Beata Klimek Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 

Członkowie:

– Peter Blonski Peter Blonski Peter Blonski, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– prof. dr hab. Jarosław Czubak, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

– prof. Kajetan Hądzelek , Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Marian Herwich, Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

– ks. bp. Edward Janiak, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej

– Henryk Kubera, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– prof. dr hab. Marek Langner, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Tomasz Ławniczak, Poseł RP

– ks. prałat Paweł Malecha, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Łukasz Mikołajczyk, Senator RP

– dr Krystian Niełacny, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– ks. kan. Krzysztof Nojman, proboszcz Parafii Konkatedralnej

– Kazimierz Radowicz Kazimierz Radowicz Kazimierz Radowicz, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Paweł Rajski, Starosta Ostrowski

– Krzysztof Rowiński, regionalista, Stowarzyszenie Ostrowianie w Poznaniu

– prof. dr hab. Maciej Serwański, historyk

– Rosław Szaybo, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– ks. infułat Tadeusz Szmyt, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– prof. Piotr Śliwiński, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Komitet 100 lecie niepodleg+éo+Ťi logo-1_Fotor

Obejrzyj nasze stałe galerie