70 lat rolniczego kształcenia

W sobotę w Przygodzicach upamiętniono powstanie dawnego ośrodka kształcenia rolniczego – obecnego zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Placówka jako jedna z 47. w Wielkopolsce nadal kształci w branży rolnej. Jej organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

 

 2

Jubileusz był okazją do podsumowania dokonań, towarzyszył mu zjazd absolwentów. Z tej okazji Wielkopolska Izba Rolnicza uhonorowała szkołę medalionem im. Dr. Aleksandra Hrabiego Szembeka „Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”. W trakcie uroczystości absolwentom i pracownikom szkoły wręczono odznaczenia państwowe.

Znaczenie regionalne i bogatą tradycję szkoły podkreślił wójt Krzysztof Rasiak, który nadmienił, że jest ona obecnie ośrodkiem nowoczesnym i prężnym.  – Przez te lata szkoła pokazała, że potrafi się zmieniać i przystosowywać do realiów – mówił wójt.

Swój pobyt i naukę w technikum rolniczym w latach 1994-2004 miło wspomina Wiesław Witek z Jankowa Przygodzkiego – samorządowiec, rolnik i magister zootechniki.

- Jednym z czynników, które zdecydowały o wyborze właśnie tej szkoły, była jej bliskość oraz świadomość, że z rolnictwem zwiążę swoją przyszłość. To był bardzo dobry wybór, którego nie żałuję – deklaruje.

Organizatorem uroczystości było przygodzickie Stowarzyszenie Absolwentów wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami. Wzięły w nich udział liczne delegacje władz wszystkich szczebli i absolwenci.

Ośrodek rolniczy w Przygodzicach powołano zaraz po wojnie, jeszcze w 1945 r. Formalnie pierwszą siedzibą szkoły był jeden z budynków dworskich Radziwiłłów, z funkcjonującym przy niej 65. ha gospodarstwem. Organizatorem, a zarazem dyrektorem szkoły był wówczas Wiktor Bogusławski. Nauka w powiatowej szkole typu dwuzimowego trwała trzy semestry, a uczono tylko mężczyzn w wieku od 15 do 25 lat. Szkoła liczyła 30 uczniów.

W roku 1974 szkołę przemianowano na Państwowe Męskie Gimnazjum Rolnicze dla Dorosłych, do którego przyjmowano ze świadectwem ukończenia najniższej szkoły rolniczej. W tym czasie zorganizowano pierwszy szkolny internat i stołówkę.

Rok szkolny 1948/1949 przyniósł kolejną zmianę nazwy szkoły, przemianowanej na Liceum Rolnicze dla Młodzieży Męskiej. W miarę upływu lat stopniowo powiększa się baza lokalowa i noclegowa szkoły. Do 116 wzrosła też liczba jej uczniów.  W roku szkolnym 1951/1952 szkołę kolejny raz przemianowano na Państwowe Technikum Rolnicze, w którym po raz pierwszy umożliwiono kształcenie dziewczętom. Zorganizowano też internat żeński. W 1954 r. nowym dyrektorem szkoły zostaje Wacław Namyślak, który przyłączył do gospodarstwa szkolnego grunty położone w sąsiedztwie. Szkolny areał wynosi wtedy 270 ha. W 1964 r. do użytku oddany zostaje nowy gmach szkoły, w którym funkcjonuje ona do dziś.

W latach 1974-1976 szkoła pełni rolę Centrum Powiatowego Kształcenia Rolniczego i zrzesza szkoły filialne w Garkach, Czarnymlesie, Daniszynie, Droszewie, Grudzielcu, Kwiatkowie, Odolanowie, Skalmierzycach, Raszkowie, Sośnie, Parczewie, Przybysławicach, Dziadowej Kłodzie i Miłowicach. 1 września 1976 r. powołany zostaje Zespół Szkół Rolniczych z funkcjonującym w nim technikum, szkołą zasadniczą oraz szkołami policealnymi w systemie dziennym i zaocznym. W roku 1979 na 13 miesięcy nowym dyrektorem szkoły zostaje rusycysta Kazimierz Jasiulewicz. Po nim już w 1980 r. stanowisko przejmuje Józef Nowicki.

We wrześniu 1981 r. powstaje pięcioletnie technikum, a w 1982 r. trzyletnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W 1986 r. następuje redukcja ilości filii terenowych do dwóch – w Przybysławicach i Nowych Skalmierzycach. Ostatnia filia przestaje istnieć cztery lata później. Na mocy orzeczenia wojewody kaliskiego z dnia 16 listopada 1993 r., Zespół Szkół Rolniczych w Przygodzicach przekształcono w Zespół Szkół Publicznych. Z dniem 1 września 1997 r. poszerzono ofertę edukacyjną szkoły między innymi o Technikum Agrobiznesu.

1 lipca 2000 r. dyrektorem szkoły zostaje Dariusz Kaczmarek. 1 września 2000 r. w miejsce Zespołu Szkół Rolniczych powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W 2002 roku w szkole powstaje liceum ogólnokształcące oraz studium policealne. 1 września 2002 r. placówka przyjmuje obecną nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZSPCKU). W 2009 r. w ramach liceum powstają pierwsze klasy mundurowe. W 2012 r. szóstym-obecnym dyrektorem szkoły zostaje Tomasz Guliński.

Teraz kształci ona młodzież w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym Mundurowym i czteroletnim Technikum Rolniczym. Szkoła może pochwalić się 390 uczniami i słuchaczami. Przygodzickie centrum kształcenia zatrudnia 45 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi. Dokształca dorosłych w ramach rolniczych kursów kwalifikacyjnych realizowanych w formie dziennej i zaocznej. Współczesny internat składa się z dwóch siedzib, w których mieszka łącznie 120 uczniów. Szkoła posiada 140 ha ziemi rolnej, z czego 40 ha uprawia samodzielnie. Ten areał wykorzystywany jest podczas egzaminów zawodowych. (jw)

Zobacz galerię zdjęć

Przeczytaj również

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie