Biskup kaliski ogłosił Kongres Eucharystyczny

W diecezji kaliskiej trwa Kongres Eucharystyczny pod hasłem „Ja jestem chlebem życia”. Centralne uroczystości odbędą się w dniach 28 maja – 4 czerwca w Kaliszu i Ostrowie.

Kongres 2

Ks. biskup Edward Janiak ogłosił Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, którego hasłem są słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”. Celem kongresu jest odnowienie świadomości eucharystycznej obecności Jezusa przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz bardziej czynne i świadome uczestnictwo w Eucharystii.

 

Historia kongresów

Idea kongresów eucharystycznych związana jest francuską zakonnicą Emilią Tamisier. Jej duchowość kształtowała się pod wpływem dwóch kapłanów, wielkich czcicieli Eucharystii. Pierwszy z nich Piotr Julian Eymard został kanonizowany przez papieża Jana XXIII w 1962 r., a drugi, Chevrier był jej spowiednikiem. Na długo przed reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego II, s. Emilia mówiła o Mszy św. jako najdoskonalszym akcie uwielbienia Boga. Każda adoracja Najświętszego Sakramentu była przedłużeniem Eucharystii i nieustanną obecnością Chrystusa. Głęboko wierząc, że Eucharystia jest jedynym źródłem odnowy życia chrześcijańskiego, przyczyniła się do otwarcia pierwszego w życiu Kościoła Kongresu Eucharystycznego o randze międzynarodowej. Kongres ten zorganizowano we Francji w miejscowości Lille w 1881 r. W Kongresie uczestniczyło ok. 8 tys. osób, a w procesji eucharystycznej wzięło udział 4 tys. mężczyzn. Do tej pory zorganizowano 50 kongresów o zasięgu międzynarodowym.

 

Pierwszy w diecezji kaliskiej

Kongres 1

Pierwszy Kongres Eucharystyczny w naszej diecezji odbył się z inicjatywy pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały w 2000 r. Składał się on z dwóch etapów. Pierwszy etap miał zasięg parafialny i dekanalny. Natomiast drugi obejmował miasta powiatowe naszej diecezji, czyli Kalisz, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Ostrów, Ostrzeszów, Pleszew i Wieruszów. Jego owocem były kaplice wieczystej adoracji w niektórych miastach oraz wieczysta adoracja obejmująca wszystkie parafie naszej diecezji. Owoce te trwają do dziś, a nawet można powiedzieć, że się pomnożyły, gdyż od tamtego czasu przybyło kościołów, w których odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W Ostrowie kaplica całodziennej adoracji znajduje się w kościołach: św. Antoniego i św. Pawła.

 

Uczestnictwo w Eucharystii

Słowa stanowiące hasło tegorocznego kongresu „Ja jestem chlebem życia” pochodzą z Ewangelii św. Jana (J 6, 35.48). – Wybrane hasło wyraźnie wskazuje, że celem Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego jest odnowienie świadomości eucharystycznej obecności Jezusa w Komunii św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. To sprawi, że nasze uczestnictwo w Eucharystii będzie bardziej czynne i świadome. Nasza obecność na Mszy św. domaga się naszego czynnego zaangażowania. Mamy zaangażować nasze serce oraz nasze ciało ze wszystkimi jego zmysłami. Tylko w taki sposób wejdziemy w zbawczy dialog, który uobecnia się dla nas w czasie każdej Eucharystii. Chrystus zawsze przychodzi do nas i czeka na naszą odpowiedź, czyli na nasze zaangażowanie. Nie możemy być w kościele podczas Mszy św. tylko biernymi obserwatorami i widzami. Jezus chce z nami prowadzić dialog, który odsłoni przed nami tajemnicę Jego miłości – tłumaczy ks. prał. prof. Dariusz Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Eucharystycznego.

 

Statio kongresowe

Spotkania kongresowe tzw. statio odbywają się w kolejne czwartki we wszystkich większych miastach diecezji. Pierwsza stacja miała miejsce 9 kwietnia w Wieruszowie, gdzie Mszy św. przewodniczył ks. prałat Henryk Orszulak. Tydzień później wierni zgromadzili się w Jarocinie wraz z ks. biskupem Teofilem Wilskim. W dniu 23 kwietnia diecezjanie modlili się wspólnie z ks. biskupem Stanisławem Napierałą w Kępnie. Z kolei 30 kwietnia w Krotoszynie Eucharystię odprawili: ks. kardynał Henryk Gulbinowicz i ks. biskup Edward Janiak. 7 maja wierni spotkali się w Ostrzeszowie, gdzie modlili się pod przewodnictwem ks. biskupa Łukasza Buzuna. Tydzień później stacja kongresu miała miejsce w Pleszwie, gdzie Mszę św. sprawował kanclerz kaliskiej kurii ks. prałat Zbigniew Ciślak. Dzisiaj (21 maja) statio Kongresu Eucharystycznego odbędzie się w Błaszkach. Program uroczystości zawsze obejmuje: katechezę o Eucharystii, uroczystą Mszę św. oraz procesję eucharystyczną lub adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Główne uroczystości

Centralne uroczystości Kongresu Eucharystycznego rozpoczną się 28 maja w katedrze w Kaliszu pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. W Ostrowie wydarzenie będzie miało miejsce w dwóch kościołach: 29 maja w konkatedrze i 31 maja w kościele św. Antoniego. Ks. biskup Edward Janiak zaprasza także na Sympozjum o Eucharystii, które odbędzie się 30 maja o godz. 9.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu i procesję „Od Wojciecha do Józefa” połączoną z Marszem dla Życia rozpoczynającą się o godz. 18.00 na Zawodziu w Kaliszu. Kongres zakończy się w Boże Ciało w Kaliszu, gdzie Mszy św. będzie przewodniczył ks. arcybiskup Piero Marini z Rzymu, ceremoniarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Uroczystości ubogacą koncerty: Filharmonii Kaliskiej i połączonych chórów – 3 czerwca o godz. 20.00 w kościele garnizonowym w Kaliszu oraz zespołu „Golec Orkiestra” – 4 czerwca o godz. 17.00 w parku przy Sanktuarium św. Józefa.

Ewa Kotowska-Rasiak

 

Program uroczystości w Ostrowie

 Kongres 3

29 maja (piątek) – Konkatedra

Statio kongresowa z udziałem przedstawicieli ludzi pracy, rolników, rzemieślników, środowisk twórczych, kapłanów i wiernych dekanatu ostrowskiego pierwszego

Godz. 17.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie o Eucharystii zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej

Godz. 17.45 – konferencja ks. dr hab. prof. UAM Dariusza Kwiatkowskiego
z Kalisza

Godz. 18.30 – Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Napierały

 

31 maja (niedziela) – Kościoł św. Antoniego

Statio kongresowa z udziałem z udziałem przedstawicieli liturgicznej służby ołtarza, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy komunii św., Eucharystycznego Ruchu Młodych, kapłani i wierni dekanatu ostrowskiego drugiego

Godz. 17.00 – konferencja ks. prof. dr. hab. Czesława Krakowiaka z Lublina

Godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Dziuby z Łowicza

 

Szczegółowy program Kongresu Eucharystycznego można znaleźć na stronie internetowej Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie