Bliżej do remontu budynku po MDK

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie remontu budynku po Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Gimnazjalnej w Ostrowie Wielkopolskim. Do końca października 2018 roku gmina planuje wykonać wszystkie prace i przenieść do nowej siedziby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który obecnie mieści się na ostrowskim Rynku.

 

 MDK@

Budynek po MDK wymaga pilnego remontu. Fot.: (erw)

 

Gmina Ostrów Wielkopolski w pierwszym kwartale 2016 roku zakupiła z własnych pieniędzy budynek po byłym Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Gimnazjalnej. Jego dużym atutem jest bardzo dogodne położenie dla mieszkańców, w centrum miasta, wraz z miejscami parkingowymi oraz bliskość głównego kompleksu budynków gminy.

Od tego momentu rozpoczęto starania o pozyskanie dofinansowania na gruntowny remont budynku. Udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Wartość całkowita projektu wyniosła 3 072 823,75 zł, natomiast wartość całkowita dofinansowania wyniosła 2 333 664,12 zł, co stanowi 76% wartości projektu.

W zakres termomodernizacji obiektu przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim wchodzą prace budowlane – termomodernizacyjne, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, analizy i dokumentacja, koszt nadzoru inwestorskiego.

 W dniu 28.12.2017r. Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie inwestycji, która będzie realizowana ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 Obecnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego. 0 stycznia otwarto oferty. Do przetargu przystąpiły cztery firmy, spośród których komisja przetargowa w najbliższym czasie wyłoni wykonawcę robót. Najniższa oferta opiewa na kwotę 1.472.408,47 zł, a najwyższa na kwotę 1.875.750,00 zł.

 Przewidywana data zakończenia całego projektu to 30 kwietnia 2019 roku. Do końca października 2018 roku Gmina planuje wykonać wszystkie prace w budynku przy ul. Gimnazjalnej i z końcem roku przenieść do nowej siedziby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który obecnie mieści się na ostrowskim Rynku. (jw)

podpisanie umowy@

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie remontu budynku po MDK w Ostrowie Wielkopolskim. Fot.: Gmina Ostrów

 

 

 

Przeczytaj również

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie