CBA w Ostrowie – przedwyborcza bomba z opóźnionym zapłonem?

Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza w komunalnej spółce Miejski Zarząd Dróg inwestycje budowlane z lat 2013 – 2018. Jak by tego było mało, niemal jednocześnie gruchnęła w mieście wiadomość o podejrzeniu sfałszowania polisy ubezpieczeniowej przez czeskiego wykonawcę basenu miejskiego. Opozycja zarzuca prezydent miasta brak odpowiedniego nadzoru w tej sprawie, podczas gdy Beata Klimek kieruje sprawę polisy do prokuratury.

 

LOGO_CBA (1)

 

 Temat kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Ostrowie pojawił się w przestrzeni publicznej ok. tydzień temu.

– Funkcjonariusze CBA poprosili w Miejskim Zarządzie Dróg o dokumentację związaną z inwestycjami budowlanymi z lat 2013-2018. Otrzymaliśmy te dokumenty i w tej chwili wykonywane są czynności analityczno – informacyjne, czy nie dochodziło tam do nieprawidłowości. Ich wynik przesadzi o ewentualnych dalszych krokach – powiedział specjalnie dla Gazety Ostrowskiej Temistokles Brodowski – rzecznik prasowy CBA.

 

CBA w MZD

Gdy o sprawie zaczęło się mówić w mieści, natychmiast zareagowała prezydent Beata Klimek. Na zwołanej w ekspresowym tempie konferencji prasowej zdementowała informacje, jakoby funkcjonariusze CBA pojawili w Urzędzie Miejskim się.

– Mogę poinformować, że CBA zwróciło się do Miejskiego Zarządu Dróg o udostępnienie dokumentacji przetargowej trzech postępowań z lat 2013, 2014 i 2016 oraz o sporządzenie informacji o udziale w postępowaniach jednego z wykonawców – tłumaczyła mediom prezydent miasta.

 

Dziwna „jedynka” na polisie

 Na tym spotkaniu oficjalnie wypłynął inny „szeptany” temat związany z działalnością inwestycyjną miasta. Chodzi tym razem o polisę ubezpieczeniową, przedstawiona podczas budowy basenu miejskiego przy ulicy Paderewskiego. Jak się okazało, do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła anonimowa informacja, najprawdopodobniej od któregoś z urzędników miejskich, że polisa mogła zostać ordynarnie sfałszowana.

Dotarliśmy do tych kontrowersyjnych dokumentów. Już na pierwszy rzut oka widać dużą różnicę w kopii ubezpieczenia przedstawionej czeskiemu ubezpieczycielowi i tej wysłanej do ostrowskiego magistratu. Ale to jeszcze nic. Po dokładniejszym obejrzeniu polisy duże wątpliwości co do autentyczności budzi wpisana suma.

Przewodniczący Marian Herwich też to zauważył i postanowił sprawdzić u źródła. Wysłał oficjalne pismo do czeskiego ubezpieczyciela, który potwierdził ponad wszelka wątpliwość, że polisa była wystawiona na ok. 5 milionów, podczas gdy na dokumencie dostarczonym do Ostrowa widnieje kwota ponad 15 mln koron czeskich.

 

Prezydent informuje prokuraturę

CBA Klimek

 

Prezydent Beata Klimek ustosunkowała się również do tej, zakrawającej na wielki skandal, sprawy. Poinformowała, że o dziwnej polisie dowiedziała się z protokołu Komisji Rewizyjnej, która sprawdzała wykonanie inwestycji na basenie.

– W pierwszej kolejności zwróciłam się do Przewodniczącego Rady Miejskiej o możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją zgromadzoną przez Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Rady Miejskiej odmówił udostępnienia odpisów dokumentów (w tym anonimowego doniesienia), które stanowią podstawę zarzutu formułowanego pod adresem wykonawcy – poinformowała oficjalnie prezydent Klimek.  

– W obliczu zaistniałej sytuacji oraz otrzymanego sygnału na temat ewentualnych nieprawidłowości, których w żaden sposób nie mogłam zweryfikować, podjęłam  najdalej idącą decyzję, tj. złożyłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim, aby zbadała  i wyjaśniła tę sprawę. Niezwłocznie postanowiłam również zlecić kontrolę wewnętrzną, tak aby w jak najbardziej szeroki i dostępny sposób doprowadzić do wspólnych wyjaśnień, prowadzonych równolegle z prokuraturą – mówiła Beata Klimek.

 Prezydent miasta przypomniała, jak wygląda procedura postępowań przetargowych realizowanych przez Miasto w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

– Kwestie wszystkich dokumentów, jakich zamawiający – w tym wypadku nasz samorząd – może żądać od wykonawcy, formy ich składania oraz sposób ich wyjaśniania czy potwierdzania-  są szczegółowo uregulowane przepisami prawa. Wszystkie dokumenty wymagane  w postępowaniach przetargowych były i są  potwierdzane  „za zgodność z oryginałem”, opieczętowane i podpisane przez wykonawców zgodnie  z obowiązującymi procedurami. Polisa ubezpieczeniowa przedsiębiorstwa  Akvahelp Metal także takie wymogi spełniała. Dlatego też ze spokojem będę oczekiwała na ustalenia kolejnej kontroli prowadzonego przez ten referat postępowania przetargowego, a o jej  wynikach  poinformuję opinię publiczną. – twierdzi Beata Klimek.

 

Będą kolejne doniesienia?

Na koniec swojego planowanego wystąpienia prezydent Klimek raz jeszcze zaskoczyła dziennikarzy.

– W najbliższym czasie spodziewam się zmasowanych doniesień do różnego rodzaju instytucji kontrolnych: od CBA, przez Prokuraturę, Regionalną Izbę Obrachunkową, na Najwyższej Izbie Kontroli kończąc. Mam świadomość, że każda ważna inwestycja  bardzo oczekiwana i służąca mieszkańcom; każdy sukces tej kadencji – będzie zgłaszany do instytucji kontrolnych. Tego się spodziewam i już dziś mogę założyć się z Państwem, że kolejną taką inwestycją będzie nowa  hala widowiskowo – sportowa przy ul. Wojska Polskiego – powiedziała Beata Klimek, dokładnie w dniu, w którym ogłoszono wyniki przetargu na halę ! 

 

Opozycja: prezydent miasta kłamie

Kornaszewski CBA

 

Już następnego dnia na słowa prezydent miasta zareagowała jej opozycja w radzie.

– Prezydent Beata Klimek kłamie i opowiada bzdury – mówił na kolejnej konferencji w tej sprawie radny Andrzej Kornaszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

– Zanim Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaplanowanej wcześniej kontroli dokumentacji basenu wysłaliśmy do czeskiego ubezpieczyciela prośbę o sprawdzenie budzącej nasze podejrzenia o sfałszowanie polisy. Ta sprawa zatem nie była przedmiotem kontroli, a tym samym nie mogła znaleźć się w protokole, na który powołuje się prezydent Klimek – mówił radny Kornaszewski, dodając iż nieprawdą jest, że przewodniczący Rady Miejskiej odmówił prezydent miasta przekazania dokumentacji związanej z polisą.

– Przewodniczący Marian Herwich jak dotąd nie udzielił odpowiedzi na pismo prezydent w ten sprawie. Odmownie rozpatrzono wcześniejszy wniosek identycznej treści złożony przez naczelnik Wydziału Inwestycji. Stało się tak po konsultacji z policją, mając na uwadze dobro śledztwa – podkreśla radny.

– Gdyby pani prezydent zapoznała się z protokołem, na który się powołuje to nie musiałaby składać doniesienia do prokuratury – mówił Andrzej Kornaszewski –  gdyż wiedziałaby, że sprawa od miesiąca jest już w prokuraturze, bo ta informacja w protokole się znajduje – wskazywał radny.

 Na koniec radny odniósł się również do słów prezydent Klimek o ewentualnych możliwych kolejnych doniesieniach w sprawie miejskich inwestycji.

– Pani prezent być może ocenia sama po sobie, jako że sama cztery lata temu wyspecjalizowała się w składaniu doniesień. Nie to jest naszym celem, my tylko zwracamy uwagę na popełnione błędy i tutaj nie będzie taryfy ulgowej. Z pewnością nie będzie z naszej strony żadnych wyssanych z palca zarzutów i nie będziemy wysyłać żadnych zawiadomień, jeśli nie będą one poparte określonymi konkretnymi dowodami – zapewniał radny.

 

CBA zaczyna pracę

 Jak powiedział nam rzecznik prasowy CBA, trwające właśnie w Ostrowie czynności analityczno – informacyjne nie są ograniczone czasem, ani tematem.

– Możemy takie czynności prowadzić długo i ewentualnie prosić o kolejne dokumenty, jeśli wychodzą jakieś nieprawidłowości. Jeśli rozpoczynamy śledztwo, czy kontrolę, jesteśmy już ograniczani zarówno czasem, jak i tematem – podkreślił rzecznik CBA.

Może to więc wcale nie koniec, a dopiero początek tej i być może innych spraw, badanych przez biuro.

Jarosław Wardawy

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ W PAPIEROWYM WYDANIU GAZETY OSTROWSKIEJ 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie