Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas

30 września 2017 roku dobiegł końca projekt pn. „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas ”  realizowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Świetlicowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

20170103_112959

Projekt rozpoczął się w październiku 2016 roku. Głównym celem projektu był wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-wyrównawcze oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu utworzono 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym także dla dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami.

W ramach programu odbyło się 270 godzin zajęć dodatkowych. Zwiększyła się kadra pedagogiczna przedszkola poprzez zatrudnienie do nowo utworzonego oddziału dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga oraz pomocy nauczyciela. Przedszkole wzbogaciło się o pomoce edukacyjne, sprzęt komputerowy, multimedialny program logopedyczny oraz programy wspierające rozwój dzieci. Zakupiono sprzęt sportowy: równoważnię z podstawami, płytę balansową, dysk korekcyjny, materace gimnastyczne i piłki lekarskie. Specjalistyczny sprzęt stanowił duże wsparcie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w realizacji założonych celów. Dzieci z grupy objętej projektem uczestniczyły także w zajęciach dogoterapii i hipoterapii, które miały na celu usprawnić strefę intelektualną i poznawczą dzieci.

thumbnail (3)

 

Łącznie  wsparciem objęto 38 dzieci. Projekt realizowany był z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

 UM__40_2017.p65

 

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wartość projektu: 222 112,30 zł 

Wartość dofinansowania : 188 795,45 zł

 

EFS_Samorzad_kolor

 

Przeczytaj również

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie