Dziękczynienie za chrzest Polski

Z udziałem trzech biskupów w ostrowskiej Konkatedrze odbyły się obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Romuald Kujawski z Brazylii w asyście biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka i biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna. Podczas uroczystości udzielony został sakrament chrztu św. i zainagurowano Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 Chrzest 2

– Chrzest Polski bez wątpienia był najbardziej przełomowym momentem historii Polski. Pewne jest, że chrzest Mieszka odbył się na terenie Wielkopolski. Władca swoim przykładem musiał pociągnąć poddanych. W innym przypadku chrystianizacja nie zakończyłaby się powodzeniem. Ten fakt przesądził o dalszym kierunku polskiej kultury i właściwie zakorzenił nas w zachodnim chrześcijaństwie – powiedział biskup kaliski Edward Janiak na początku Eucharystii. Zachęcał też wiernych do przekazywania duchowej spuścizny następnym pokoleniom. – Dzisiaj podczas uroczystej Mszy św. w Ostrowie dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, że zostaliśmy wprowadzeni w orbitę narodów chrześcijańskich. Naszym obowiązkiem jest dzisiaj przyjęcie, ale też przekazanie wielkiej duchowej spuścizny tym, którzy po nas przyjdą. Trzeba powrócić do chrztu św. Trzeba podobnie jak 1050 lat temu wyznać i głosić na nowo prawdę o Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata – przekonywał biskup Edward. Wyraził radość, że Mszy św. przewodniczy ks. biskup Romulad Kujawski, który 32 lata temu był wikariuszem w ostrowskiej Konkatedrze, skąd został oddelegowany jako misjonarz do Brazylii, gdzie był profesorem, rektorem, biskupem koadiutorem, a obecnie jest biskupem ordynariuszem. – Ks. Biskup przyjechał, by świętować i dziękować Panu Bogu za ten wielki dar chrztu św. Na tej ziemi poznańskiej wyrósł, zdobył wykształcenie i bardzo ceni sobie to doświadczenie duszpasterskie – podkreślił pasterz diecezji kaliskiej.

Chrzest 1

W homilii ks. biskup Romuald Kujawski wspomniał swój pobyt w ówczesnej Farze. – Nie kryję ogromnego wzruszenia, że po tylu latach mogę w Farze ostrowskiej, która jest świadkiem wielkopolskiej kultury opierającej się zaborcom, która jest pomnikiem polskości odprawić Najświętszą Eucharystię upamiętniającą narodowe duchowe zwycięstwo, czy może początek tego zwycięstwa. Dokonało się ono w wodzie chrzcielnej, w której zanurzył się pierwszy władca tego narodu książę Mieszko. Przyjechałem z dalekiej Brazylii z Amazonii. Chociaż spędziłem tam już prawie 30 lat to moje serce nigdy nie oderwało się od korzeni. Moje korzenie wywodzą się z Wielkopolski, z Poznania, gdzie urodziłem się, a później także drogą kapłańską przez Ostrów Wielkopolski kształtowała się tożsamość narodowa, a także tożsamość kapłańska – mówił celebrans. Apelował, aby Polacy nie pozwolili wykorzenić z siebie duchowych wartości. – Zawołanie na dzisiaj byłoby takie: silni wiarą, nie pozwólmy z siebie wykorzenić ducha ulegając ideologiom, które chcą budować naszą szczęśliwość, ale bez Boga. Praktyka codziennego naszego życia powinna być wsparta duchem. Tego nauczyli nas nasi przodkowie. Nasze matki uczyły nas „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Nasze matki, proste kobiety bez wiedzy naukowej uczyły nas miłości Boga i ojczyzny. Świat zachodni nie ma nam nic do zaoferowania w sensie duchowym, a ta oferta materialna zaczyna już rdzewieć. To nie jest wywyższanie się ponad innych, ale to jest ogromny apel o przetrwanie i budowanie dzisiaj na wartościach sprawdzonych, budowanie dzisiaj na wartościach ogólnoludzkich, które w sensie etycznym syntetyzują się w Dziesięciu Boskich Przykazaniach – zaznaczył kaznodzieja.

Podczas Mszy św. ks. biskup Łukasz Buzun udzielił sakramentu chrztu św. chłopcu Michałowi Mochowiczowi. W procesji z darami przedstawiciele Rady Powiatu Ostrowskiego ofiarowali kielich dla biskupa kaliskiego, radni miejscy przynieśli kielich dla parafii, a delegacja parafian z Konkatedry złożyła monstrancję wykonaną w Rzymie. Po komunii św. biskupi udali się do ołtarza w bocznej nawie, gdzie zainaugurowano Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wraz z biskupami modlili się kapłani z ks. infułatem Tadeuszem Szmytem, ks. prałatem Tomaszem Ilskim i proboszczem Konkatedry  ks. kanonikiem Krzysztofem Nojmanem, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje różnych organizacji i licznie zgromadzeni wierni z powiatu ostrowskiego. Uroczystość uświetniły: Chór Męski Echo pod dyrekcją Andrzeja Ryłki i Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod batutą Mariana Sikorskiego.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak

Przeczytaj również

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie