Energetyczna szansa dla Ostrowa

Ostrów Wielkopolski wraz z Polską Izbą Magazynowania Energii tworzą Ostrowski Klaster Energii. Dzięki zaangażowaniu lokalnych producentów, dystrybutorów i odbiorców energii skorzystać ma na tym każdy uczestnik tego pilotażowego programu. Docelowo, Ostrów ma szansę stać się miastem samowystarczalnym energetycznie, choć na razie nie brakuje w koncepcji znaków zapytania.  

 

klaster energetyka solary

Klaster stawia na energię ze źródeł odnawialnych, między innymi na solary

Ostrowski Klaster Energetyczny będzie zrzeszać lokalnych producentów, dystrybutorów oraz odbiorców energii. Ma to pozwolić na lokalny handel energią elektryczną. Końcowym efektem mają być niższe ceny prądu, dzięki pominięciu wysokich opłat przesyłowych.

 

Prąd bez pośredników

– Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której odbiorcy płacą stosunkowo wysoką cenę za energię elektryczną, a równolegle przedsiębiorcy, którzy ją produkują, odsprzedają prąd zakładom energetycznym za bardzo niską cenę. Idea klastra energetycznego polega na tym by móc pominąć pośrednika i zaopatrywać się w prąd „u siebie” – mówi Marek Kolasiński, prezes CRK SA.

Ostrowski Klaster Energetyczny ma skierować nasze miasto w kierunku „samowystarczalności energetycznej”. Swój akces do tego przedsięwzięcia zgłosiło ponad 50 podmiotów z terenu Ostrowa Wielkopolskiego oraz regionu.

 

Ostrów produkuje prąd

Aby jednak zaopatrywać się w Ostrowie w prąd, trzeba najpierw go wyprodukować. Nie wszyscy ostrowianie zdają sobie sprawę, że to już się dzieje. Największym lokalnym producentem energii elektrycznej w Ostrowie Wielkopolskim jest obecnie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, który produkuje ją nie tylko na potrzeby własne, ale także dostarcza do takich podmiotów jak „Sklejka-Eko” czy Galeria Ostrovia.

Z energii tej korzystał będzie niebawem także Miejski Zakład Komunikacji, który właśnie tzw. „zieloną energią” wyprodukowaną przez OZC będzie ładował autobusy elektryczne.

To wszystko jednak za mało. Pod koniec 2016 roku energia elektryczną produkuje także Oczyszczalnia Ścieków w Rąbczynie. Jest ona wykorzystywana na potrzeby własne, a nadwyżki są odsprzedawane. W ramach klastra planuje się znaczne zwiększenie produkcji energii z biogazu w oczyszczalni ścieków.

Oprócz tego, w planach jest także budowa dużej „farmy wiatrowej” – czyli odnawialnego źródła energii powstałej przy użyciu wiatraków oraz dużej ilości solarów – czyli paneli solarnych do magazynowania energii słonecznej.

– Zależy nam, aby maksymalnie zwiększyć produkcję energii na terenie miasta poprzez rozbudowę elementów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnej – mówi Marek Kolasiński, prezes CRK SA. – Dzięki temu pieniądze za energię będą pozostawać w Ostrowie. Planujemy między innymi uruchomienie produkcji energii z biogazu przy sortowni śmieci, mamy też gotową dużą koncepcję budowy farmy fotowoltaicznej, jesteśmy też również otwarci na dostawców prywatnych, szczególnie, że już dzisiaj około 50 podmiotów wyraziło zainteresowanie przystąpienie do OKE.

 

Kto magazynuje, kto lobbuje?

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest organizacją pozarządową, która działa od 2016 roku. Podstawą działania PIME jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

PIME zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii magazynowania energii w Polsce. Jest jedyną w kraju organizacją lobbującą na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój rynku energii z wykorzystaniem technologii magazynowania energii.

PIME zrzesza podmioty zainteresowane rozwojem technologii magazynowania energii i współpracuje z czołowymi firmami i instytucjami działającymi na rynku energii w Polsce: producentami i sprzedawcami energii, dystrybutorami energii, odbiorcami energii, deweloperami, producentami magazynów energii, producentami systemów ICT do obsługi magazynów energii, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Nadrzędnym celem PIME jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych. Organizacja stawia sobie za cel także zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie stosowania magazynów energii, w celu umożliwienia dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania tej technologii w Polsce. PIME stawia sobie za cel także tworzenie efektywnych strategii mających na celu zwalczanie barier rozwoju technologii magazynowania energii oraz podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju technologii magazynowania energii.

 

Pilotaż klastrowy w Ostrowie

Pilotażowy program, który Polska Izba Magazynowania Energii będzie prowadzić przy pomocy klastrów energetycznych, to sposób na wdrażanie i testowanie nowych technologii.

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego SA Marek Kolasiński oraz Krzysztof Kochanowski, prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii podpisali list intencyjny w sprawie pilotażu Ostrowskiego Klastra Energetycznego. Do programu pilotażowego wybrano trzy miasta w Polsce, w tym właśnie Ostrów Wielkopolski.

– Wybraliśmy państwa projekt spośród 13 – mówi prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii, Krzysztof Kochanowski – W programie pilotażowym będziemy realizować projekty z Ostrowa Wielkopolskiego, Oławy i Gliwic. Jednym z kryteriów wyboru partnerów było to, co już na danym terenie zostało zrobione w dziedzinie samowystarczalności energetycznej, ale równie ważne było dla nas podejście władz samorządowych, gdyż musi być w tym obszarze pełne zrozumienie i pełna współpraca.

Pilotaż zakłada systemowe podejście do procesu zarządzania klastrem energetycznym, a ponieważ nikt w Polsce nie uruchomił jeszcze w pełni działającego klastra, będzie to spore wyzwanie, ale i duża szansa.

– Nie określamy dzisiaj, ile ten pilotaż będzie trwał, gdyż może trwać pięć, a nawet dziesięć lat – dodaje prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii. – Program rozpoczniemy od opracowania studium wykonalności i dopiero na podstawie jego wyników określimy proces inwestycyjny, a co za tym idzie, okres realizacji. Nie wykluczam, że w trakcie pilotażu odkryjemy nowe możliwości, które dzisiaj brzmią fantastycznie, ale wyobrażam sobie na przykład, że kierowca podjeżdżający samochodem elektrycznym do „słupka zasilającego” będzie klikał w panelu wybór dostawcy energii, sposób płatności, ale może również przy okazji zakupi w pakiecie inne usługi oferowane przez danego operatora, jak choćby usługę ciepłowniczą.

Powołanie Ostrowskiego Klastra Energetycznego i udział w programie pilotażowym to dla naszego miasta także szansa na dodatkowe pieniądze zewnętrzne związane z wdrażaniem nowych technologii.

Pierwsza pula tych pieniędzy ma zostać rozdysponowana jesienią tego roku.

 

Jarosław Wardawy

 

 

Najważniejsze zalety klastra energetycznego:

– Producent zarabia więcej na wytworzonej energii

– Odbiorca płaci mniej za zakupioną energię elektryczną

– Pieniądze zaoszczędzone na zakupach energii mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwijać miasto

– Maksymalizując produkcję energii wewnątrz klastra działamy w kierunku „Samowystarczalności energetycznej”

klaster

Foto: Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego SA Marek Kolasiński oraz Krzysztof Kochanowski, prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii podpisali w miniony piątek list intencyjny w sprawie pilotażu Ostrowskiego Klastra Energetycznego. fOT JW

 

 

Przeczytaj również

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie