Jubileusz 110 lat SP 6

Każdy szkolny jubileusz jest okazją do spojrzenia wstecz i przypomnienia dorobku poprzednich pokoleń nauczycieli i uczniów. W przypadku ostrowskiej ,,Szóstki” dorobek ten jest szczególnie imponujący, gdyż przygotowuje się ona do swojego 110-lecia. Mało która placówka w naszym regionie może się pochwalić dłuższą historią.

 

Początki SP nr 6 sięgają jednocześnie początków XX wieku, kiedy Zębców był małą podostrowską wioską. Zanim oddano do użytku właściwy budynek, miejscowe dzieci uczyły się w domu przy ulicy Staroprzygodzkiej 110. Budynek ten należał do pierwszego dyrektora placówki Stefana Michałowskiego. Na parterze mieściły się wówczas dwie sale lekcyjne, a na górze mieszkał dyrektor wraz ze swoją rodziną.

 

 

 

1

 

Ze wsi do miasta

W latach 1903 – 1904 wzniesiono na sąsiedniej działce nowy gmach, do którego wkrótce przeniosły się dzieci. Warunki do nauki były jednak nader skromne. Placówka przez długie lata funkcjonowała jako mała, wiejska szkółka. Ten charakter zmieniła po przyłączeniu Zębcowa do Ostrowa, co nastąpiło w roku 1934. Faktyczny jednak rozwój szkoły datuje się na pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. Po blisko sześciu latach niemieckiej okupacji szkoła wznowiła działalność 26 lutego 1945 roku. Zgłosiło się wtedy 82 uczniów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Pracowało z nimi tylko trzech nauczycieli. Już po roku powstało tu harcerstwo. Działalność rozpoczęło również koło PCK. Kolejne lata to szybki wzrost liczby dzieci i równoczesne powiększanie się kadry pedagogicznej. Świadczyło to o wysokim poziomie nauczania w placówce, ale i o przemianach demograficznych, jakie zaszły w okolicach Zębcowa. Pod koniec lat 60. szkoła przeszła generalny remont i stała się w pełni nowoczesną placówką. Pojawiły się dwie nowe sale lekcyjne, powiększony pokój nauczycielski, gabinet lekarski, kancelaria i sekretariat. W całym budynku zastąpiono stare okna nowymi, większymi.

 

Boisko dla uczniów

Ważne wydarzenia przyniosły lata 70. Na początku tej dekady rozebrano stary budynek gospodarczy, który nie pasował do nowego oblicza szkoły. Na jego miejscu w szybkim tempie wyrósł nowoczesny obiekt gospodarczy z klasą do zajęć praktyczno – technicznych, kotłownią i magazynem na opał. W 1978 roku uroczyście otwarto boisko sportowe. W pracach wykończeniowych uczestniczyło wielu rodziców. Przecięcia wstęgi dokonali: ówczesny prezydent miasta Grzegorz Woźny i dyrektor szkoły Czesław Judziński. Rok później dobudowano ławki na trybunach, ułożono krawężniki wokół bieżni i posadzono drzewa. W 1985 roku, po 18 latach urzędowania, na zasłużoną emeryturę przeszedł dyrektor Czesław Judziński. Zapisał się on w historii szkoły jako znakomity gospodarz i wychowawca wielu pokoleń uczniów i nauczycieli.

 

Patron Maciej Rataj

Doniosłe wydarzenie w dziejach Szkoły Podstawowej nr 6 miało miejsce 13 października 1986 roku. Tego dnia nadano jej imię wybitnego polityka dwudziestolecia międzywojennego Macieja Rataja. Z inicjatywą taką wystąpili: ostrowski działacz ludowy Lucjan Hofman i ówczesny dyrektor Stefan Glinkowski. Ostateczną decyzję podjęli mieszkańcy osiedla. Innymi kandydaturami byli m.in.: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Dąbrowska, Władysław Broniewski czy II Armia Wojska Polskiego. Większość jednak opowiedziała się za Maciejem Ratajem. ,,Szóstka” jako jedna z pierwszych szkół w Polsce otrzymała jego imię. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi oraz płaskorzeźbę z jego wizerunkiem. Otwarto Izbę Pamięci Macieja Rataja, w której zgromadzono dokumenty na temat historii ruchu ludowego w Polsce. Szkoła otrzymała również sztandar. Pierwszy Dzień Patrona Szkoły odbył się 19 lutego 1987 roku, w rocznicę jego urodzin. Do dziś te coroczne obchody odbywają się w tym samym terminie i zawsze mają uroczystą oprawę.

 

Nowa sala i nowe perspektywy

W roku 1987 funkcję dyrektora objęła Maria Torzyńska. Zapoczątkowała ona odbywający się regularnie do dziś konkurs pieśni religijnej „Cecyliada” oraz konkurs międzyszkolny ,,Omnibus’’.

– Dużą popularność w tym okresie zyskały kilkudniowe wyjazdy w ramach ,,Zielonej Szkoły”. Wycieczki te do dziś są w SP 6 bardzo ważnym elementem integrującym klasy. Mają też istotne znaczenie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie przyrody – mówi nauczyciel historii w SP 6 Rafał Leszczyński, który opracowywał dzieje tej placówki w roku jej 110 – lecia.

Na początku lat 90. pojawiła się potrzeba rozbudowy placówki. Na terenie Zębcowa osiedlało się wiele młodych małżeństw, a w ślad za tym liczba uczniów ,,Szóstki” zaczęła błyskawicznie wzrastać. Budynek stał się za mały, co przesądziło o opracowaniu planów jego powiększenia. Pełnowymiarową salę gimnastyczną oddano do użytku 1 września 1999 roku. Wybudowanie łącznika ułatwiło pracę dzieciom i nauczycielom. Dzięki temu szkoła zyskała nowe sale, a uczniowie mogli się uczyć wreszcie w systemie jednozmianowym. W tym czasie wybudowano także nową aulę i ekologiczną kotłownię. Szkoła została wyposażona także w zamykane szafki osobiste.

– Inwestycje z lat dziewięćdziesiątych zrealizowane dzięki dyrektor Marii Torzyńskiej niewątpliwie otworzyły przed naszą szkołą zupełnie nowe perspektywy rozwoju – podkreśla Rafał Leszczyński.

 

100 róż na 100-lecie

22 lutego 2003 roku miały miejsce huczne obchody stulecia szkoły. Po uroczystej mszy odbyła się akademia w gmachu szkoły. Na część artystyczną złożyło się przedstawienie historii placówki oraz występy szkolnego chóru i koła tanecznego. Ponadto swoimi wspomnieniami na temat dawnego dziejów ,,Szóstki’’ podzielił się wieloletni dyrektor Czesław Judziński. Rada Pedagogiczna przekazała na ręce dyrektor Marii Torzyńskiej 100 czerwonych róż. Od roku 2007 szkołą kierowała Małgorzata Pakuła. W tym okresie rozwiązano kwestię przejścia dla pieszych przy budynku. Istotnym wydarzeniem była również budowa „Orlika”. Jego otwarcie nastąpiło 7 grudnia 2009 roku. Od września 2012 roku nową dyrektor jest Anna Galant. Rok temu przy szkole oddano do użytku plac zabaw. Placówka jest na bieżąco wzbogacana nowymi komputerami, tablicami interaktywnymi i innymi pomocami dydaktycznymi na miarę XXI wieku. Pielęgnując bogate tradycje, ,,Szóstka” wychodzi więc naprzeciw nowym czasom.

 

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie