„Komisyjna” sesja miejska i zarobki prezydent miasta

Wyborowi członków komisji stałych i doraźnych poświęcona była kolejna sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z przewidywaniami, niespodzianek nie było, gdyż komisje  – a zwłaszcza ich kierownictwo – zdominowali kandydaci komitetu Beaty Klimek. Sama prezydent miasta w sesji nie uczestniczyła, tym razem z  powodu choroby. Na sesji ustalono również zarobki prezydent miasta. 

 

 

 Przed rozpoczęciem sesji okazało się,  że nie może w niej uczestniczyć prezydent Beata Klimek. Jej nieobecność wynikała ze złego stanu zdrowia. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prezydent miasta ucierpiała z powodu ostrej infekcji i musiała zostać hospitalizowana.

 Pod jej nieobecność większość sesji poświęcono proceduralnym wyborom członków komisji,  zarówno stałych, jak i doraźnych  

Wcześniej jednak wprowadzono dodatkowe punkty- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta i zmian w budżecie na 2018 oraz wynagrodzenia prezydenta miasta.

 

Ile zarobi prezydent miasta?

Zgodnie z przepisami, wysokość wynagrodzenia prezydent miasta określa Rada Miejska, która jest jednak w tym dość mocno ograniczona.

Warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji pensję prezydent Beaty Klimek ówczesna rada ustaliła na maksymalnie wysokim, dopuszczonym przez prawne „widełki” pułapie 12 364,49 zł brutto. Uchwała przeszła jednogłośnie, mimo że zdecydowaną większość głosów posiadało opozycyjny wobec prezydent Klimek klub radnych Platformy Obywatelskiej.

 W połowie 2018 roku weszły w życie znowelizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przepisy dotyczące wynagrodzeń burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Po dostosowaniu się do nowych wymogów, pensja prezydent Ostrowa Wielkopolskiego została obniżona do 10 516,13 zł brutto. Do tych kwot trzeba oczywiście dodać  należy należne  nagrody jubileuszowe i dodatkowe premie roczne.

 Na ostatniej sesji radni zaproponowali niewielka podwyżkę wynagrodzenia dla prezydent Beaty Klimek. Na tę kwotę składa się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000 zł, dodatek funkcyjny – 2 100 zł, dodatek specjalny  – 2 840 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego -1 000. Razem daje to kwotę 10 940 zł brutto.

I tle właśnie będzie otrzymywać prezydent Klimek, gdyż zmiana uposażenia została zgodnie przyjęta przez radę miejską.

Przyjęcie uchwały tej treści poprzedziła krótka dyskusja. Radny Marian Herwich przypomniał, że w czerwcu była obniżona pensja prezydent Klimek, ale nie uchwałą rady, tylko z mocy uchwały PiS,  więc teraz klub radnych PO będzie głosował za podniesieniem wynagrodzenia.

 Ciekawie w tym świetle wyglądała wypowiedź radnego Witonia,  który stwierdził,  że jest „kuriozalne”, żeby prezydent Klimek zarabiała mniej, niż w miastach sąsiednich i należy podnieść jej wynagrodzenie. – Są duże dysproporcje między zarobkami prezydenta i pracowników jej podległych. Zgłaszaliśmy to w strategii dla Ostrów 2023 był projekt zmierzający do urealnienia wynagrodzeń – mówił radny.

 Na ziemię szybko sprowadził radnego sekretarz miasta Andrzej baraniak, tłumacząc,  że nie ma możliwości podniesienia wynagrodzenia prezydenta,  bo przyznana pensja jest już maksymalna. 

 


 

Interpelacje o smogu i… zwierzętach

 Podczas sesji złożono też pierwsze w tej kadencji interpelacje.

Radny Jakub Paduch  złożył interpelację dotyczącą skrajnego przekroczenia norm smogowych w Ostrowie, nawet o 600 %. Radny uznał dotychczasowe działania miasta w tym zakresie za są niewystarczające i zaproponował rozważenie zakupu masek dla najbardziej narażonych mieszkańców, dzieci i osób starszych. Ponowił także wniosek o zakupienie drona do obserwacji szczególnie mocno dymiących kominów.

 Radny Paduch pytał także, czy w ramach gwiazdki na rynku i sylwestra jest planowany pokaz sztucznych ogni i czy trosce o zdrowie zwierząt można zrezygnować z fajerwerków na rzecz pokazu laserów. Okazało się szybko, że nie ma takiej potrzeby, gdyż w tym roku nie będzie ani tradycyjnej „Gwiazdki na rynku”, ani miejskiego sylwestra.

Kolejna interpelacja radnego Paducha dotyczyła  możliwości rezygnacji z szopki z żywymi zwierzętami na rynku.

W odpowiedzi, wiceprezydent  Ewa Matecka uspokajała,  że zwierzęta będą prezentowane w zagrodzie do tego przystosowanej, ocieplonej i będą karmione przez opiekunów. – To starannie dobrane zwierzęta,  z mini ZOO w Niedźwiedziu, przystosowane do kontaktu z ludźmi i nie prezentacja na rynku nie wpływa u nich na podniesienie poziomu stresu – zapewniała Matecka.                                                  

Jarosław Wardawy  

 

                                   

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Marek Śliwiński – przewodniczący oraz członkowie: Łukasz Jędrzejak, Joanna Lisiak, Mateusz Nycek, Elżbieta  Grocholska,  Andrzej Kornaszewski, Marzenna Podskarbi.

Komisja Budżetu i Finansów

Łukasz Jędrzejak – przewodniczący oraz członkowie: Zygmunt Banasiak, Elżbieta  Grocholska,  Elżbieta Grochowska, Marian Herwich, Andrzej Kornaszewski, Milena Kowalska, Mariusz Leki, Piotr Lepka, Jarosław Lisiecki, Zygmunt Malik, Kasper Smektała, Marek Śliwiński, Radosław Torzyński, Leszek Witoń.

Komisja Gospodarki Miejskiej

Radosław Torzyński – przewodniczący oraz członkowie: Elżbieta Grochowska, Damian Grzeszczyk, Marian Herwich, Łukasz Jędrzejak, Milena Kowalska, Mariusz Leki, Jarosław Lisiecki, Mateusz Nycek, Arkadiusz Sodkiewicz, Marek Śliwiński, Piotr Lepka.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Szymon Matyśkiewicz  – przewodniczący oraz członkowie: Zygmunt Banasiak,  Elżbieta Grochowska,  Damian Grzeszczyk, Andrzej Kornaszewski, Dawid Korzeniewski, Milena Kowalska, Joanna Lisiak, Jarosław Lisiecki, Zygmunt Malik, Mateusz Nycek, Jakub Paduch, Marzenna Podskarbi, Kasper Smektała,  Arkadiusz Sodkiewicz, Radosław Torzyński

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska    

Piotr Lepka  – przewodniczący oraz członkowie: Zygmunt Banasiak, Elżbieta  Grocholska,  Marian Herwich, Dawid Korzeniewski, Szymon Matyśkiewicz, Jakub Paduch, Marzenna Podskarbi, Kasper Smektała,  Arkadiusz Sodkiewicz, Leszek Witoń, Mariusz Leki.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Damian Grzeszczyk – przewodniczący oraz członkowie: Joanna Lisiak, Jakub Paduch, Dawid Korzeniewski, Szymon Matyśkiewicz, Leszek Witoń

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie