Lokatorzy mają taniej

Od 1 grudnia możliwa będzie sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Szczegółowe zasady sprzedaży mieszkań oraz bonifikaty przyjęte zostały podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

MZGM wojska polskiego

– W związku z oczekiwaniami społecznymi i licznymi zapytaniami dotyczącymi sprzedaży lokali mieszkalnych postanowiliśmy umożliwić mieszkańcom wykup swoich mieszkań  – mówi prezydent Beata Klimek. – To kolejny punkt mojego programu wyborczego, który zgodnie ze złożoną obietnicą został zrealizowany.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 roku. Dotyczy ona sprzedaży samodzielnych lokali komunalnych będących własnością miasta. Zasady sprzedaży będą spójne z zapisami przygotowanymi przez MZGM, ponieważ samodzielne lokale w budynkach komunalnych spółki również będą podlegały sprzedaży.

Sprzedaż nastąpi na pisemny wniosek osoby uprawnionej, czyli najemcy lub jego osób bliskich wspólnie zamieszkujących. Warunkiem jest jednak to, że najemca nie może być obciążony zaległościami czynszowymi. Ustalenia ceny lokalu dokonywał będzie rzeczoznawca majątkowy.

Nabywcom przysługiwać będą bonifikaty: w wysokości 1% za każdy rok najmu lokalu u dotychczasowego właściciela lub jego poprzednika prawnego; w wysokości 10% w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy będącego kombatantem w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z późniejszymi zmianami; w wysokości 20% w przypadku jednorazowej zapłaty za nabywany lokal dokonany przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. Maksymalna wysokość zastosowanych zniżek nie może przekroczyć 75% ceny nabywanego mieszkania.

Na wniosek nabywcy istnieje możliwość sprzedaży lokalu na raty. Ustalona do zapłaty cena lokalu może być rozłożona na 10 rocznych rat. W przypadku zakupu lokalu na raty nabywcy nie przysługują zniżki w wysokości 20% z tytułu jednorazowej zapłaty za nabywany lokal.

Po stronie nabywcy leży pokrycie wszystkich kosztów, czyli koszty wykonania operatu szacunkowego oraz koszt zawarcia umowy notarialnej i wszystkich opłat z nią związanych. (jw)

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie