Mocne i słabe strony ostrowskich szóstoklasistów

Trzeci rok z rzędu ostrowskie szkoły utrzymały tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. Większość naszych placówek uzyskała rezultaty powyżej średniej krajowej, choć są i takie, które odstają od reszty.

 

sprawdzian_klasa_szosta

Swój pierwszy w życiu ważny egzamin trzynastolatkowie pisali w kwietniu. Stanowi on zwieńczenie nauki w szkole podstawowej i ma dać obraz wiedzy posiadanej przez uczniów na koniec drugiego etapu edukacji. Jest traktowany przez środowisko szkolne jako jedno z ważnych kryteriów pracy. W Ostrowie przystąpiło do niego 618 uczniów, a więc sporo mniej niż przed rokiem, kiedy to piszących było 660.

 

Powyżej średniej

Sprawdzian badał umiejętności ucznia w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Każda z tych dziedzin podzielona była jeszcze na bardziej szczegółowe kategorie. Test trwał 60 minut, a maksymalna liczba punktów, jaką mógł zdobyć uczeń, to 40. Wyniki sprawdzianów zostały w ostatnich dniach podane szkołom.

– Tegoroczny sprawdzian najlepiej w Ostrowie napisali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek. Warto jednak podkreślić, że siedem szkół z naszego miasta osiągnęło wyniki wyższe niż średni wynik województwa i okręgu, a w przypadku sześciu placówek był to wynik wyższy niż średnia powiatowa i krajowa. Należy zaznaczyć, że same średnie punktowe nie dają pełnego obrazu. Ich uzupełnieniem są staniny. Tutaj w pięciu placówkach możemy się pochwalić wysokimi staninami, a w trzech innych – ,,średnimi” i ,,wyżej średnimi” – mówi Marlena Maląg, zastępca prezydenta Ostrowa.

 

Owoce wytrwałej pracy

Liderem spośród szkół prowadzonych przez miasto okazała się Szkoła Podstawowej nr 7. Zarówno średni wynik punktowy (27,91), jak i stanin (7 – wysoki) są tam najwyższe od momentu wprowadzenia nowych zasad.

– Sukces był możliwy dzięki wytrwałej pracy. Przez kolejne lata edukacji uczniowie systematycznie rozwijali swoje umiejętności. Ciekawie prowadzone lekcje zmuszały ich do rozwijania wyobraźni i mobilizowały do twórczej pracy. Nauczyciele stosowali różne formy aktywności podczas zajęć. Dużą rolę w edukacji dzieci odgrywało indywidualne do nich podejście. Każde miało możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron i każde mogło osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Uczeń zdolny był dopingowany do poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy. Z kolei uczeń mający trudności w nauce mógł korzystać z zajęć wyrównawczych – mówi dyrektor SP 7 Urszula Twardowska.

 

Trudna gramatyka i interpunkcja

Z zadowoleniem wyniki przyjęto też w Szkole Podstawowej nr 6. Średni wynik punktowy wyniósł tam 27,29. Najwyższy uzyskany rezultat indywidualny to 40 punktów, najniższy 6.

– Uczniowie byli przygotowani do napisania wypowiedzi, nie mieli też problemów z zachowaniem formy ogłoszenia i opowiadania. Natomiast gorzej wypadły umiejętności ortograficzne, interpunkcyjne i językowe. Być może należy w przyszłości popracować nad umiejętnym gospodarowaniem czasem. To co cieszy szczególnie, to lepsze niż w poprzednich latach wyniki w zakresie standardów rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce – mówi dyrektor SP 6 Anna Galant.

Najwięcej, bo 103 uczniów przystąpiło do sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 1. Najlepiej poradzili sobie z czytaniem i korzystaniem z informacji. Słabiej w tym roku wypadło pisanie i rozumowanie. Dało się zauważyć, że uczniowie mają pewne trudności ze stosowaniem norm gramatycznych i interpunkcji.

 

Tendencja wzrostowa

Szkoła Podstawowa nr 5 traktuje uzyskany wynik punktowy 26,98 i stanin 6/7 jako sukces. Tym bardziej, że w kolejnych latach placówka systematycznie wykazuje tendencję wzrostową.

– Charakteryzując poszczególne obszary edukacyjne, można jednoznacznie wskazać, iż uczniowie opanowali na najwyższym poziomie wiele umiejętności matematyczno-przyrodniczych, takich, jak: posługiwanie się źródłami informacji czy wykorzystanie informacji z tekstu. Z kolei wśród umiejętności humanistycznych opanowanych na najwyższym poziomie można wymienić: czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego, używanie krótkich form wypowiedzi, poprawną treść i formę dłuższych wypowiedzi i właściwą interpretację. Uczniowie mieli natomiast trudności z argumentacją, interpretacją oraz błędami ortograficznymi – mówi dyrektor SP 5 Dorota Cieśla.

Czytaj więcej w srodowej Gazecie Ostrowskiej 

Renata Weiss

 

Sprawdzian szóstoklasistów

2011       2012                2013                2014

Średni wynik ostrowskich szkół –  25,61      23,17            24,67               25,30

Średnia województwa –                    24,69   21,98               23,37               25,17

Średnia okręgu  –                              24,65   22,01                23,37                25,16

Średnia kraju  –                                25,27    22,75                24,03                25,82

 

RAMKA

Wyniki ostrowskich szkół 2011-2013

Nazwa szkoły  Średni wynik punktowy Stanin

2011    2012   2013  2014  2011    2012   2013 2014

SP 1   23,55    21,25  24,57   26,31  4   4   6  6

SP 4     24,35   22,94   25,06    19,27  5    6    6  1

SP 5     24,35   25,40    25,75   26,98  5    8     6/7  6/7

SP 6    25,5  24,52     24,67   27,29  5   7    6  7

SP 7    26,67  21,89    24,25   27,91   6    5    5/6  7

SP 9      27,85   23,17   27,77    24,93  7   6     7/8  5

SP 11      27,1   24,02   25,77   25,19  7    7      6/7  5

SP 13     24,0  21,33     22,37    22,66  4  5      4/5  3/4

SP Sióstr Salezjanek    27,43   25,16  26,19   28,22  7   8    7/8  7

SP Edukator   23,68    22,40   23,82   26,77  4    5    5/6  6/7

Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa  –  22,83  21,11  22,67     –  6   3/5  3/4

 

 

fot.

W Szkole Podstawowej nr 1 sprawdzian pisało najwięcej szóstoklasistów, bo aż 103

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie