2012

OSTROWSKA LISTA NIEOBECNYCH – 2012 ROK

nekro

Osoby zmarłe między 2011 i 2012 

 

 

Nazwisko i imię Data zgonu

A

1 ALEKSANDRZAK HENRYK 2012-02-09

2 AMBRO¯Y CZES£AW 2012-03-03

3 ANDRZEJAK EUGENIUSZ 2012-06-10

4 ANDRZEJEWSKI HENRYK 2012-07-19

5 AUGUSTYNIAKGENOWEFA 2011-12-07

B

6 BABAROWSKI £UCJAN 2011-11-29

7 BANACHOWICZ NATALIA 2012-07-31

8 BANASIAK MIECZYS£AW 2012-09-20

9 BANASZAK W£ADYS£AWA 2012-05-25

10 BANASZAK STANIS£AW 2012-08-19

11 BANASZKIEWICZ MARIANNA 2012-09-08

12 BARANEK SYLWESTER 2012-04-30

13 BARANEK TADEUSZ 2012-04-18

14 BARANOWSKI CZES£AW 2011-11-07

15 BARCZAK MAREK 2012-08-23

16 BARGIEL JERZY 2012-05-06

17 BARTCZAK OTYLIA 2012-02-21

18 BARTCZAK ANNA 2012-05-22

19 BARTOSIK CZES£AW 2012-04-10

20 BASIÑSKA WANDA 2012-04-01

21 BASIÑSKI EDMUND 2012-09-14

22 B¥K HENRYK 2012-03-15

23 B¥K TEODOR 2012-04-22

24 B¥K WOJCIECH 2012-07-08

25 B¥K ANDRZEJ 2012-10-01

26 B¥KOWSKI ANDRZEJ 2011-12-26

27 BEDNAREK JAN 2012-07-09

28 BEDNAREK URSZULA 2012-03-01

29 BEDNAREK MAREK 2012-02-20

30 BEREZOWSKI JAN 2012-06-03

31 BERKOWSKI JERZY 2012-04-27

32 BESTRY JÓZEF 2012-01-10

33 BIEGANEK BOLES£AW 2012-02-05

34 BIEGAÑSKI LECH ??????? 4

35 BIELA TADEUSZ 2011-12-18

36 BIELAWSKI MIECZYS£AW 2012-06-02

37 BIERNACZYK BOGUMI£A 2011-10-23

38 BILIÑSKA WANDA 2012-01-15

39 BINEK STEFAN 2011-11-04

40 B£ASZCZYKELEONORA 2012-08-14

41 B£ASZCZYK JAN 2012-09-29

42 BOGDAJEWICZ DARIUSZ 2012-09-07

43 BOGUSZ STANIS£AWA 2012-08-30

44 BOROCH EDMUND 2012-03-11

45 BOROÑ ANDRZEJ 2012-07-12

46 BORTH MARIA 2012-09-12

47 BORUSIAK KAZIMIERZ 2012-07-09

48 BORZYMOWSKA IRENA 2012-01-04

49 BORZYMOWSKA KRYSTYNA 2012-09-29

50 BRODALA MIROS£AWA 2012-02-13

51 BRONIARCZYKMIECZYS£AW 2012-10-06

52 BRZEZICHA CZES£AW 2012-03-09

53 BUDZYÑSKI BOGUS£AW 2012-09-17

54 BUGZEL HELENA 2012-07-28

55 BUKOWSKA ANNA 2012-01-06

C

56 CEG£A PATRYK 2012-08-02

57 CELMER URSZULA 2012-01-30

58 CETERA W£ODZIMIERZ 2012-07-09

59 CÊTKOWSKA URSZULA 2012-02-19

60 CHA£UPNIK DANUTA 2011-12-15

61 CH¥DZYÑSKA HALINA 2012-03-11

62 CHLEBOΠANDRZEJ 2012-04-23

63 CHLEBOWSKAJANINA 2011-11-22

64 CHMIELECKI KRZYSZTOF 2012-04-25

65 CHMIELINA STANIS£AW 2012-09-17

66 CHOCHO£OWSKIANDRZEJ 2012-04-11

67 CHODYNA WITOS£AWA 2012-03-15

68 CICHORADZKI EUGENIUSZ 2012-06-15

69 CIERLAK HENRYK 2012-04-05

70 CIESIELSKA HALINA 2012-02-16

71 CIESIELSKI KRZYSZTOF 2011-11-24

72 CIEŒLAK FELIKSA 2012-04-09

73 CITHURUS ANNA 2012-07-15

74 COFALSKA TERESA 2012-03-29

75 CZEKALSKI FRANCISZEK 2011-12-18

76 CZERWIÑSKI STEFAN 2012-05-02

77 CZERWIÑSKI LECHOS£AW 2012-06-19

78 CZUBAK WANDA 2012-01-15

D

79 D¥BROWSKA IRENA 2012-07-29

80 D¥BROWSKI ANDRZEJ 2012-04-09

81 DERA BARBARA 2012-02-13

82 DÊBICKA ANNA 2012-07-25

83 DÊBICKI MAREK 2012-04-28

84 DOLATA GERTRUDA 2012-09-26

85 DOLATA TADEUSZ 2012-09-29

Ostrowska lista nieobecnych

Lista zmar³ych mieszkañców Ostrowa Wielkopolskiego od 20.10.2011 r. do 12.11.2012 r.

86 DORUCH – KURPIÑSKA DOROTA 2012-06-09

87 DRZAZGA ANNA 2012-05-06

88 DUCZKOWSKA STANIS£AWA 2012-02-14

89 DUCZMAL ANDRZEJ 2011-11-04

90 DUCZMAL TADEUSZ 2012-07-25

91 DUCZMAL JANINA 2012-05-29

92 DUDZIAK STEFAN 2012-09-19

93 DUHR JOLANTA 2011-12-20

94 DYBA ZOFIA 2011-10-26

95 DZIA£OSZYK ZOFIA 2012-05-23

96 DZIA£OSZYÑSKI ZBIGNIEW 2011-11-19

97 DZIUBATY ZOFIA 2012-04-10

F

98 FECHNER KRYSTYNA 2012-09-18

99 FIA£KOWSKA ALINA 2012-02-22

100 FIC JÓZEFA 2011-11-26

101 FILIPIAKIRENA 2012-08-19

102 FILIPIAKWOJCIECH 2012-06-21

103 FLAJSZER STEFAN 2012-02-13

104 FOJUD KRZYSZTOF 2012-09-08

105 FORNALIK PIOTR 2012-09-05

106 FRANKA HYGJAN 2012-07-23

107 FR¥SZCZAK FRANCISZKA 2012-07-19

108 FR¥SZCZAK MARIAN 2012-08-20

109 FR¥SZCZAK KAZIMIERZ 2012-02-28

110 FR¥SZCZAK KAZIMIERA 2012-07-22

111 FRYGA KATARZYNA 2011-12-01

112 FUCHS LEON 2012-05-21

G

113 GAICKA WANDA 2011-11-18

114 GAJEWSKI ZENON 2012-08-10

115 GALEWSKA TERESA 2012-06-23

116 GALUSIK STANIS£AW 2011-12-05

117 GARBAREK TERESA 2011-11-21

118 GAWARECKIJÓZEF 2012-05-16

119 GIELNIAK ANTONI 2012-03-07

120 GIERNALCZYK STANIS£AW 2011-10-22

121 G£AWENDA ROMAN 2012-10-10

122 G£ODZIK TOMASZ 2012-07-03

123 G£ÓWKA WOJCIECH 2011-12-05

124 GODZIEWSKA MIROS£AWA 2012-05-26

125 GODZISZEWSKA STEFANIA 2012-10-18

126 GOLCZYK W£ADYS£AW 2012-08-08

127 GOLIÑSKA IWONA 2012-08-01

128 GOLIÑSKA – FITRZYK MARIA 2012-03-17

129 GOZDEK IRENA 2012-09-15

130 GÓRECKI RYSZARD 2011-11-26

131 GÓRSKA JADWIGA 2012-04-23

132 GÓRSKI ZDZIS£AW 2012-04-20

133 GRABOWSKI TADEUSZ 2012-03-19

134 GRUCHOTPIOTR 2012-06-22

135 GRUSZCZYÑSKA GERTRUDA 2012-06-25

136 GRUSZKA WOJCIECH 2012-10-11

137 GRZEGOROWSKI EDMUND 2012-01-22

138 GRZEGOROWSKI DAMIAN 2012-09-18

139 GRZELAK KRYSTYNA 2012-06-13

140 GRZESZCZYK ZBIGNIEW 2012-08-25

141 GRZESZCZYK KRYSTYNA 2012-09-11

142 GRZÊDA STANIS£AWA 2012-02-08

143 GUBAÑSKA LUCYNA 2012-10-16

144 GUT ZBIGNIEW 2012-07-24

145 GWIZDEK EDWARD 2012-01-26

H

146 HADRYCH HELENA 2012-10-18

147 HAJNOWSKA EL¯BIETA 2012-02-08

148 HAJNUS GENOWEFA 2012-02-10

149 HA£ JADWIGA 2012-03-24

150 HANDKE GENOWEFA 2012-08-26

151 HANKE PIOTR 2011-12-30

152 HAUSCHILD HELENA 2012-05-30

153 HEGMIT JANINA 2012-05-09

154 HE£KA EDMUND 2012-06-13

155 HERNES WITOLD 2012-09-24

156 HOFMAÑSKA EWA 2012-03-23

157 HORYZA MARIA 2012-04-07

158 HURNA JULIANNA 2011-12-06

159 HYBSZ EUGENIA 2011-10-26

160 HYHS MIECZYS£AW 2012-03-30

161 HYLA TADEUSZ 2012-10-14

162 IGNASIAK BOGDAN 2012-09-13

I

163 IZYDORSKA £UCJA 2012-04-30

J

164 JAG£A KAZIMIERZ 2012-07-10

165 JAKUBEK WANDA 2012-08-13

166 JAMROSZCZYK ROMAN 2012-07-09

167 JAMROSZCZYK EUGENIUSZ 2012-06-17

168 JANIAK MARIA 2011-11-15

169 JANICKI LEON 2012-03-07

170 JANKOWIAK TOMASZ 2011-12-02

171 JANKOWSKA SEWERYNA 2012-10-12

172 JANKOWSKI HENRYK 2011-12-30

173 JANKOWSKI MACIEJ 2012-05-25

174 JANOWSKI MAREK 2011-11-07

175 JAÑCZAK TERESA 2012-02-08

176 JARMU¯ LEOKADIA 2012-02-06

177 JASIK ZENON 2012-03-15

178 JASKU£A JOANNA 2012-03-10

179 JAWORSKI IGNACY 2012-09-29

180 JEDWABNY MIROS£AW 2012-05-21

181 JÊDRYSZCZAKMARIA 2012-01-28

182 JÊDRZEJAK HENRYK 2012-06-06

183 JÊDRZEJEWSKA SALOMEA 2012-04-03

184 JOPEK DANUTA 2012-06-22

185 JOPEK WALDEMAR 2012-06-29

186 JURDZIÑSKA HELENA 2012-02-08

187 JUZL MARIANNA 2012-03-16

K

188 KACZMAREK CZES£AWA 2012-06-23

189 KACZMAREK IRENA 2012-10-15

190 KACZMAREK MARIA 2012-07-29

191 KACZMAREK WANDA 2012-08-28

192 KACZMAREK EL¯BIETA 2012-05-22

193 KACZMAREK LIDIA 2011-11-14

194 KACZMAREK GRZEGORZ 2011-12-01

195 KACZMAREK MARIA 2011-10-26

196 KACZMAREK MAREK 2011-12-07

197 KACZMAREK MICHA£ 2012-01-17

198 KACZMARZYK ZENON 2012-02-09

199 KACZOROWSKI ANDRZEJ 2012-05-23

200 KAJEWSKA WANDA 2012-01-09

201 KALINA MARIANNA 2012-02-27

202 KA£U¯A ALICJA 2012-06-26

203 KA£U¯NY MARIAN 2012-10-06

204 KAPO£A JANUSZ 2012-03-02

205 KARBOWIAK JADWIGA 2012-06-07

206 KAROLAK CZES£AW 2012-06-26

207 KARPIÑSKA JANINA 2012-10-19

208 KASPRZAK URSZULA 2012-09-29

209 KAWALER EDWARD 2012-10-12

210 KAMIERCZAK OLIWIER 2012-04-19

211 KEMPA W£ADYS£AW 2012-07-24

212 KEMPIÑSKA MARIA 2012-06-02

213 KEMPIÑSKA LUCYNA 2011-10-24

214 KEMPSKA IRENA 2012-07-26

215 KIDZIAK HIERONIM 2012-04-12

216 KIERZKOWSKI MIECZYS£AW 2012-07-28

217 KILIÑSKI ZENON 2011-11-07

218 KITA EDWARD 2012-02-14

219 KITTLER LECH 2011-10-20

220 KLACZYÑSKA JÓZEFA 2012-05-01

221 KLAJNERT STEFAN 2012-07-14

222 KLAWIÑSKI JAN 2012-04-07

223 KLIMECKI PIOTR 2012-07-15

224 KLÓSKA JERZY 2011-10-20

225 K£OPOCKI PAWE£ 2012-06-20

226 KMIECIK BO¯ENA 2012-08-27

227 KNYCHA£A ANDRZEJ 2012-05-06

228 KOBUSIÑSKA LEOKADIA 2012-09-28

229 KOKOT STANIS£AW 2012-08-12

230 KOLENDA ZBIGNIEW 2012-10-16

231 KO£ODZIEJ TADEUSZ 2012-04-02

232 KONIAREK IRENA 2012-01-14

233 KONIECZNA JANINA 2012-10-18

234 KOÑCZEWSKI IGOR 2012-04-14

235 KOPEÆ WANDA 2012-10-03

236 KORCZAKHENRYK 2011-11-30

237 KOSATKA JERZY 2011-12-19

238 KOSSOWSKA IRENA 2012-07-06

239 KOSTRZEWSKA MARIANNA 2012-05-22

240 KOŒCIELNA TERESA 2012-01-17

241 KOŒCIELNIAK JOANNA 2012-08-31

242 KOWALCZYK JÓZEF 2011-12-20

243 KOWALSKA OLIWIA 2011-12-25

244 KOWALSKI JULIUSZ 2012-08-20

245 KOWALSKI STANIS£AW 2012-02-28

246 KRAKOWSKI JÓZEF 2011-11-16

247 KRAUS RAFA£ 2012-06-30

248 KRAWCZYK WIKTOR 2012-03-10

249 KRAWULSKIJAN 2012-08-28

250 KROGULSKA ZENOBIA 2012-09-17

251 KRUPCZYÑSKIANDRZEJ 2011-12-13

252 KRUPKA ANDRZEJ 2012-01-13

253 KRUSZYK HENRYK 2011-10-20

254 KRYSIAK JAN 2012-10-04

255 KRYSZKIEWICZ JÊDRZEJ 2012-08-24

256 KRYSZTOFIAK STEFANIA 2012-09-29

257 KRZYWDA ALEKSANDRA 2012-08-24

258 KRZYWDA ANDRZEJ 2012-07-26

259 KRZY¯ANEK CZES£AW 2011-12-07

260 KRZY¯AÑSKI JAN 2011-12-03

261 KUBERA JANINA 2012-05-23

262 KUBIAK LUDWIKA 2012-05-09

263 KUBIAK JOANNA 2012-04-12

264 KUBIAK BO¯ENA 2012-05-04

265 KUBICA MARIAN 2012-01-10

266 KUBICKA STEFANIA 2012-01-24

267 KUBICKA IRENA 2012-05-08

268 KUBIK ANNA 2012-08-29

269 KUBIK ANDRZEJ 2012-08-06

270 KUBISIAK HELENA 2012-03-10

271 KUCHARSKA HELENA 2012-02-01

272 KUCHTA MAREK 2012-03-03

273 KUCZYÑSKA HELENA 2011-12-04

274 KUFFEL CZES£AWA 2012-07-16

275 KULAS HALINA 2012-07-11

276 KULIÑSKI KAZIMIERZ 2012-06-17

277 KUPCZAK JERZY 2012-09-05

278 KUPIJAJHELENA 2011-12-30

279 KUPIJAJRYSZARD 2012-10-03

280 KURKA KAZIMIERZ 2012-06-02

281 KUROSZCZYK JANINA 2012-02-12

282 KURZAJ IRENA 2012-05-27

283 KURZAWA HALINA 2012-05-07

284 KURZAWSKI ZBIGNIEW 2012-02-01

285 KUSY KAZIMIERZ 2011-12-12

286 KWAPISZ SABINA 2012-03-26

L

287 LANDMAN SIEMON 2012-05-01

288 LECHOWICZ STANIS£AW 2012-01-21

289 LEWANDOWSKI JAN 2012-03-14

290 LEWICKA HELENA 2012-08-10

291 LEWICKA IRENA 2011-12-03

292 LEWICKA MIECZYS£AWA 2012-02-08

293 LEWICKA KINGA 2011-11-07

294 LEWICKI LECH 2012-01-26

295 LIER TERESA 2012-04-14

296 LIPIÑSKA BOLES£AWA 2012-07-27

297 LIS GERTRUDA 2012-04-17

298 LISIAK KRYSTYNA 2012-08-28

299 LISIAK MAREK 2012-02-11

300 LISIAK ROBERT 2012-03-03

301 LISIK BARBARA 2011-11-16

302 LITWIN HELENA 2011-11-07

303 LOKS JAN 2012-05-09

304 LOKS ZBIGNIEW 2012-06-04

305 LORCZYK MARIANNA 2012-08-25

306 LUBIK LUDMI£A 2012-04-07

307 LUBOJAÑSKI MIECZYS£AW 2011-12-26

£

308 £AKOMA KAZIMIERA 2012-04-27

309 £APIÑSKA WANDA 2012-08-30

310 £ATA RYSZARD 2012-04-15

311 £AWNICZAK IRENA 2012-02-09

312 £UCZAK MIECZYS£AW 2012-10-08

313 £UCZAKJAN 2012-08-30

314 £UKASZEWSKI CZES£AW 2011-10-21

315 £UKOWIAK MARIANNA 2012-05-25

316 £UNIEWSKA JOANNA 2011-11-07

M

317 MACIAKMARIA 2012-06-21

318 MACIAKJANINA 2012-01-17

319 MACIAKMIECZYS£AWA 2012-01-20

320 MACIEJAK EWA 2012-03-14

321 MACIEJEWSKA MARIANNA 2012-02-21

322 MACIEJEWSKA URSZULA 2012-09-26

323 MACIEJEWSKI TADEUSZ 2011-10-20

324 MACIOSZEK NATALIA 2012-07-29

325 MADYÑSKA EWA 2012-03-28

326 MAIK KRZYSZTOF 2012-07-28

327 MAJCHERCZAK CZES£AW 2012-04-17

328 MAJCHRZAK FRANCISZEK 2012-09-12

329 MAJCHRZAK MAREK 2012-09-01

330 MAJEWSKI ZDZIS£AW 2012-05-10

331 MAJEWSKI MARIUSZ 2012-02-21

332 MAKOWIECKA HELENA 2012-01-07

333 MAKOWSKA GERTRUDA 2012-04-11

334 MALINOWSKA – ŒWICARZ GRA¯YNA 2012-05-03

335 MANIURA HERBERT 2012-03-03

336 MARCHEWKA MARTA 2012-06-05

337 MARCHEWKA JANUSZ 2011-12-13

338 MARCHEWKA ROMAN 2012-09-16

339 MARCINIAK ANIELA 2012-05-12

340 MARCINIAK KLARA 2011-12-21

341 MARCINIAK CZES£AW 2012-09-24

342 MARCINIAK PAWE£ 2011-12-29

343 MARCINKOWSKABOLES£AWA 2012-05-20

344 MARCISZEWSKA JÓZEFA 2012-02-22

345 MARCISZEWSKA CZES£AWA 2012-03-17

346 MARCZAK JANINA 2012-06-09

347 MARGANIEC MARIA 2012-06-25

348 MARKOWSKA TERESA 2011-11-17

349 MARSZA£EK SALOMEA 2012-03-08

18 œroda | 31 paŸdziernika 2012 | Nr 44 (1692) |

350 MAS£OWSKI ZYGMUNT 2011-11-27

351 MATCZAK MARIA 2012-06-17

352 MATUSZ EUGENIUSZ 2012-02-02

353 MATUSZCZAK ALWINA 2011-11-16

354 MATUSZEWSKI JANUSZ 2012-04-26

355 MATYSEK TADEUSZ 2012-05-18

356 MATYSIAK KAZIMIERZ 2012-01-05

357 MATYSIK GERTRUDA 2012-08-14

358 MATYŒKIEWICZ LEOKADIA 2012-03-08

359 MATYŒKIEWICZ GRZEGORZ 2012-06-30

360 MAZUREK EMILIA 2012-05-22

361 M¥DRZAK MARIAN 2012-07-12

362 MEJ IDZI 2012-06-21

363 MELONEK MONIKA 2012-06-24

364 MENSFELD JANINA 2012-08-17

365 MENSFELD KRYSTYNA 2012-06-20

366 MICHALAK STANIS£AW 2012-07-26

367 MICHALAK FELICJA 2012-06-21

368 MICHALAK ANNA 2012-05-07

369 MICHALAK IWONA 2012-07-13

370 MICHALSKA BOLES£AWA 2011-12-27

371 MICHALSKAHELENA 2012-08-08

372 MICHA£OWSKI CZES£AW 2011-11-27

373 MIELCAREK HUBERT 2012-03-22

374 MIELCZAREK KRYSTYNA 2012-02-05

375 MIERZWA ANIELA 2012-07-02

376 MIESZA£A MARIA 2012-03-10

377 MIESZA£A TERESA 2012-01-09

378 MIESZA£A ADAM 2012-06-07

379 MIKO£AJCZAKTOMASZ

380 MIKO£AJCZYK LUDWIK

381 MILER JACEK 2012-04-15

382 MILIBRAND STEFANIA 2012-04-28

383 MISIEK DOROTA 2012-07-11

384 M£ODO¯ENIAK MA£GORZATA 2012-06-20

385 M£YNARCZYK DANUTA 2012-06-18

386 MUCZEK MATEUSZ 2012-02-04

387 MURACH TADEUSZ 2012-02-22

388 MUSIA£ KAZIMIERZ 2012-02-19

389 MUSIO£ CZES£AW 2012-06-09

390 MUŒLEWSKI HENRYK 2011-12-25

391 MYCIEK JAN 2012-02-03

392 MYDLAK EUGENIUSZ 2012-02-15

393 MYDLAK ZENON 2011-12-18

N

394 NADOBNA CECYLIA 2011-10-22

395 NADOLNY ZBIGNIEW 2012-03-04

396 NADSTAWEK ANDRZEJ 2012-09-10

397 NAROJCZYK JAN 2011-11-22

398 NAWROCKA ANIELA 2012-08-12

399 NAWROCKI ALOJZY 2011-12-20

400 NAWROT KRYSTYNA 2012-09-27

401 NIE£ACNY TADEUSZ 2011-12-19

402 NIERUCHALSKA JANINA 2012-09-10

403 NIESPODZIANA MARIA 2012-04-10

404 NIJAKOWSKI ANTONI 2011-12-23

405 NIJAKOWSKI KRZYSZTOF 2012-05-09

406 NOWACKA BRONIS£AWA 2011-12-08

407 NOWACKI STANIS£AW 2012-02-06

408 NOWACKI FELIKS 2012-02-02

409 NOWACKI BOGDAN 2012-03-25

410 NOWAK TERESA 2012-01-05

411 NOWICKA HELENA 2012-06-29

412 NOWICKA WANDA 2012-08-02

413 NOWOSAD STANIS£AWA 2012-03-23

O

414 OB£ÓJ ANTONI 2012-04-06

415 OGONEK EWA 2012-06-07

416 OLCZAKEDMUND 2012-01-25

417 OLEJNICZAK MAREK 2011-12-05

418 OLEK MARIAN 2012-08-24

419 OLEÑCZUK STANIS£AWA 2012-08-05

420 OR£OWSKI EDWARD 2012-06-23

421 ORZE£ FELIKS 2011-11-08

422 ORZE£ ZBIGNIEW 2012-06-26

423 OSAK ANTONI 2012-01-08

424 OSSOWSKI ZDZIS£AW 2012-01-01

425 OSTACH HENRYK 2012-02-26

426 OSTROWICZ JÓZEF 2011-12-04

427 OWCZAREK KAZIMIERZ 2012-04-28

428 OWCZAREK JADWIGA 2012-01-29

P

429 PALUSZKIEWICZ JOANNA 2012-04-17

430 PALUSZYÑSKA BO¯ENA 2011-10-30

431 PANEK BOGDAN 2012-05-22

432 PAPIERSKA IRENA 2011-12-20

433 PASZEKEDWARD 2012-02-10

434 PASZEKLESZEK 2012-04-02

435 PATRYAS ANDRZEJ 2012-08-15

436 PAWELECFRANCISZEK 2012-03-03

437 PAWELECJANUSZ 2012-03-11

438 PAWLAK HALINA 2012-05-26

439 PAWLAK TADEUSZ 2011-12-07

440 PAWLAK GRZEGORZ 2012-05-15

441 PAWLICKIWALDEMAR 2011-11-06

442 PAW£OWSKA HALINA 2011-11-19

443 PERNAK MARIA 2012-06-27

444 PIASECKI RYSZARD 2012-07-25

445 PIECHOWIAK MIECZYS£AWA 2011-12-04

446 PIECZYÑSKA ANNA 2012-04-08

447 PIEPRZYCKA BOGUMI£A 2012-05-01

448 PIETROÑ JOLANTA 2012-03-05

449 PIETRZAKKRZYSZTOF 2012-01-14

450 PIÊTKA EWA 2012-02-27

451 PILARCZYK EUGENIUSZ 2012-01-23

452 PIOTROWSKI ZDZIS£AW 2011-12-14

453 PIÓREK IRENA 2012-09-18

454 PLEWA MARIA 2011-10-26

455 PLUTA JANINA 2012-06-26

456 P£ASZCZYÑSKI ZYGMUNT 2011-11-07

457 P£ONKA KRYSTYNA 2012-10-12

458 P£OÑCZAK JAN 2012-09-02

459 POCZTAJÓZEF 2012-02-01

460 PODSKARBI ROMAN 2012-06-18

461 PORTASIAK LECH 2012-06-22

462 POS£USZNA JANINA 2012-04-07

463 POTYRA£A ZDZIS£AW 2012-07-12

464 PRAJSNAR ANTONI 2011-12-31

465 PRECZ JOLANTA 2012-04-12

509 SIKORSKA GERTRUDA 2012-05-26

510 SIKORSKI JAN 2012-05-26

511 SIWIEC EDWARD 2012-06-30

512 SKOCZYLASW£ADYS£AW 2012-05-03

513 SKORWIDERMARIANNA 2012-04-25

514 SKOWRON JACEK 2012-06-29

515 SKRABURSKAFELICJA 2011-10-22

516 SKROBISZ PIOTR 2011-11-12

517 SMARZYÑSKI EUGENIUSZ 2012-09-22

518 SOBCZAK FERDYNAND 2012-01-04

519 SOBCZAK BARBARA 2012-09-24

520 SOBCZAKJAN 2012-02-13

521 SOBCZAK ANDRZEJ 2012-07-21

522 SOBCZAK PIOTR 2012-07-28

523 SOBIŒ CZES£AW 2012-05-02

524 SOBOLEWSKAKAZIMIERA 2012-09-05

525 SOJKA ROMAN 2011-11-08

526 SOLECKI ANDRZEJ 2012-08-04

527 SO£TYSIAK EDWARD 2012-01-16

528 SÓJKA BO¯ENA 2012-02-16

529 SÓJKA MIECZYS£AW 2012-03-01

530 SPENDOWSKI TADEUSZ 2012-01-16

466 PRZEOREK KAZIMIERZ 2012-08-03

467 PRZERWA WERONIKA 2012-04-18

468 PRZYBY£ KAZIMIERZ 2012-08-06

469 PRZYBY£ RADOS£AW 2012-10-19

470 PRZYGODA BO¯ENA 2012-07-02

471 PUCHA£A EDMUND 2012-08-28

472 PYTLIK ZBIGNIEW 2012-02-13

R

473 RACHWA£ ZOFIA 2011-12-19

474 RAKOWICZ BOGUMI£ 2012-10-15

475 RAPACIÑSKI IGNACY 2012-08-13

476 RASIAK STANIS£AWA 2011-11-18

477 RATAJCZAK MAREK 2012-06-19

478 RATAJCZAK KAROLINA 2011-12-29

479 RATAJCZYK BOLES£AW 2012-03-01

480 RATAJCZYK TADEUSZ 2011-12-31

481 REINHART KATARZYNA 2012-06-21

482 ROGALEWSKALUBOMIRA 2012-09-14

483 ROGALKAURSZULA 2011-12-12

484 ROSIK KAZIMIERZ 2012-04-17

485 ROSIK ANNA 2011-10-28

486 ROSPÊK FRANCISZEK 2012-06-15

487 ROSZAK JÓZEF 2012-01-15

488 ROSZAK ZDZIS£AW 2011-10-23

489 ROSZAK MA£GORZATA 2012-10-06

490 RUBAS JAROS£AW 2012-09-11

491 RUDNICKA JANINA 2011-11-25

492 RUDOWICZ JAN 2012-02-26

493 RUMIÑSKA LIDIA 2012-08-27

494 RUTKOWSKI KAZIMIERZ 2012-03-08

495 RYFA LUCYNA 2011-12-16

496 RYGUSIAK STANIS£AW 2012-05-12

497 RYMANOWSKA CZES£AWA 2012-08-17

498 RYSZKOWSKI WIES£AW 2012-01-28

499 RZADKIEWICZ KRYSTYNA 2012-01-09

S

500 SACZUK JANINA 2011-11-29

501 SERBAKOWSKA MARIANNA 2012-09-27

502 SIANKIEWICZ BOGDAN 2011-11-26

503 SIANKIEWICZ ZOFIA 2012-07-09

504 SIEDLECKA TERESA 2012-02-12

505 SIEGMUND WOJCIECH 2011-10-30

506 SIERADZKI LEONARD 2012-04-20

507 SIERADZKI DARIUSZ 2012-01-31

508 SIERPOWSKI FRANCISZEK 2012-02-01

531 SPI¯AK MARIAN 2011-11-22

532 SROCZYÑSKA HELENA 2012-07-10

533 STACHOWIAK ANNA 2011-12-04

534 STACHOWIAK BOLES£AW 2011-11-02

535 STACHU£A ZYGFRYD 2011-10-30

536 STANIS£AWCZYK ALFONS 2012-04-24

537 STASIAK CZES£AWA 2012-04-14

538 STASIAK CZES£AW 2012-07-05

539 STASIAK BOLES£AWA 2011-12-13

540 STAWIK MARIAN 2012-09-26

541 STEMPNIAK WIES£AW 2012-02-18

542 STORMOWSKI £UCJAN 2012-09-24

543 STR¥CZKOWSKI KAZIMIERZ 2011-11-12

544 STREMLAU TADEUSZ 2012-05-01

545 SWOROWSKA HELENA 2011-11-19

546 SYSIAK BO¯ENA 2012-02-01

547 SZCZURASZEK JAN 2012-04-08

548 SZEWCZYK ZDZIS£AW 2012-10-01

549 SZKUD£ABSKA JOANNA 2012-01-31

550 SZKUD£APSKA ANNA 2012-10-13

551 SZOSTAK MARIA 2012-03-10

552 SZOSTAK TADEUSZ 2012-05-12

553 SZÓSTAK EUGENIA 2012-03-02

554 SZPRUTA KAZIMIERZ 2011-10-22

555 SZTUKOWSKI LEON 2012-01-03

556 SZTUKOWSKI JULIAN 2012-01-14

557 SZTUKOWSKI ZDZIS£AW 2012-01-09

558 SZUKA£A JADWIGA 2012-07-29

559 SZYDLIK KRYSTYNA 2012-03-12

560 SZYMANKIEWICZ WERONIKA 2012-05-30

561 SZYMANKIEWICZ ANNA 2012-03-02

562 SZYMAÑSKA ANIELA 2012-02-18

563 SZYMCZAK AGNIESZKA 2012-01-19

564 SZYMCZAK JACGUELINA 2012-01-24

565 SZYMCZAK ZENON 2012-10-04

566 SZYMCZAK JAN 2012-08-17

567 SZYMCZAK ROMAN 2012-05-04

568 SZYMENDERA STEFAN 2012-10-15

569 SZYSZKA LUKRECJA 2012-06-14

Œ

570 ŒL¥ZAKZOFIA 2012-02-05

571 ŒMIGIELSKA ALEKSANDRA 2012-08-27

572 ŒNIATA£A STEFANIA 2012-07-05

573 ŒNIATA£A HALINA 2011-12-26

574 ŒRÓDKA ZYGMUNT 2012-05-29

œroda | 31 paŸdziernika 2012 | Nr 44 (1692) | 23

575 ŒWIAT£Y PIOTR 2011-12-02

576 ŒWIDZIÑSKI ROMAN 2012-07-08

577 ŒWIGULSKAGERTRUDA 2011-11-12

578 ŒWITALSKA – DOMINICZAK ALINA 2012-01-27

579 ŒWITA£OWSKA ZOFIA 2012-04-06

T

580 TATARCZYÑSKA JANINA 2011-11-25

581 TOMASZEWSKA JANINA 2012-03-03

582 TORZ STANIS£AW 2012-06-04

583 TORZ TERESA 2012-05-14

584 TRA£A ANTONINA 2012-01-06

585 TRELKA HENRYK 2012-02-13

586 TRESKAJAN 2012-05-17

587 TRZCIELIÑSKI RYSZARD 2011-11-21

588 TRZEŒNIEWSKA £UCJA 2012-06-06

589 TRZMIEL ANTONINA 2012-06-18

590 TRZMIEL MARIA 2011-12-02

591 TURA HALINA 2012-01-22

592 TURSKA SABINA 2012-10-02

593 TYC STEFAN 2012-07-17

594 TYC CZES£AW 2012-09-08

595 TYCZYÑSKI ZENON 2012-08-05

U

596 ULICHNOWSKI ROMAN 2011-11-08

597 URBANIAK JAN 2012-09-05

598 URBANIAK WIES£AW 2012-03-08

599 URBANIAK STANIS£AW 2011-10-27

600 URBAÑSKI ROMAN 2011-10-20

W

601 WAGNER LUDWIK 2012-07-10

602 WALASZ HENRYK 2012-03-20

603 WALCZAK TADEUSZ 2012-07-26

604 WALCZAK HELENA 2012-07-12

605 WALCZAK BRONIS£AW 2011-11-21

606 WALCZAK ZDZIS£AW 2012-10-01

607 WANECKI FRANCISZEK 2012-04-13

608 WASIAKJANINA 2012-06-26

609 WASIELEWSKA BARBARA 2012-01-03

610 WAŒNIOWSKASTEFANIA 2012-05-02

611 WAWROCKI TOMASZ 2012-07-15

612 WAWRZYNIAK FRANCISZKA 2011-11-27

613 WAWRZYNIAK CECYLIA 2012-02-22

614 WAWRZYNIAK BRONIS£AW 2012-09-24

615 WAWRZYNIAK RYSZARD 2012-06-14

616 WIERTELAK JANINA 2012-06-17

617 WIETECKA WANDA 2011-11-30

618 WIETECKA JANINA 2012-04-21

619 WIÊCEK MIECZYS£AW 2012-07-31

620 WIÊCEK CZES£AWA 2012-05-18

621 WIÊC£AWIK ZENON 2012-08-12

622 WINIECKAMARIA 2012-04-19

623 WIŒNIEWSKA TERESA 2012-10-16

624 WITAK LEOKADIA 2011-12-11

625 WITCZAK STANIS£AW 2012-10-13

626 WITTEK WIES£AWA 2012-04-04

627 WOJCIECHOWSKA STEFANIA 2011-11-07

628 WOJCIECHOWSKA BARBARA 2012-07-01

629 WOJCIECHOWSKA NATALIA 2012-03-15

630 WOJCIECHOWSKA IRENA 2012-03-17

631 WOJCIECHOWSKI MARIAN 2012-02-19

632 WOJCZYÑSKI CZES£AW 2012-06-11

633 WOJTCZAK JERZY 2012-08-27

634 WOJTCZAK MIECZYS£AW 2011-12-08

635 WOJTCZAK JOLANTA 2012-02-03

636 WOLAÑCZYK BOLES£AW 2012-08-30

637 WOLNIAK MARIA 2011-12-23

638 WONIAK HENRYK 2011-10-20

639 WONIAK JERZY 2012-10-05

640 WONIAK EUGENIUSZ 2012-07-03

641 WONIAKOWSKA PELAGIA 2012-09-13

642 WÓJTOWICZ JADWIGA 2012-07-22

643 WRONA MARIA 2012-08-01

644 WRÓBEL JAN 2012-05-08

645 WRÓ¯KOWIAK MIECZYS£AWA 2011-10-30

646 WYRZYKOWSKA FLORENTYNA 2011-10-21

647 WYSOCKI LEON 2012-02-16

648 WYSOCZYÑSKA ZOFIA 2012-05-02

Z

649 ZAJ¥C AGNIESZKA 2012-04-10

650 ZARADNY JÓZEF 2012-05-12

651 ZAWADZKA HELENA 2012-10-19

652 ZAWADZKA CZES£AWA 2012-02-29

653 ZAWIDZKA GERTRUDA 2012-06-07

654 ZAWODNA JANINA 2012-06-22

655 ZBANYSZEK ANNA 2012-09-15

656 ZEMBSKI TOMASZ 2011-12-01

657 ZIELIÑSKA REGINA 2012-07-09

658 ZIMNIAK ZOFIA 2011-10-21

659 ZIÓ£KOWSKA KAZIMIERA 2011-10-29

660 ZMYŒLONA MARIA 2011-12-29

¯

661 ¯OK EUGENIA 2012-04-14

662 ¯UCHOWSKIMAREK 2012-10-02

663 ¯URKOWSKIWOJCIECH 2012-07-01

664 ¯YCHLIÑSKA HELENA 2012-01-17

Obejrzyj nasze stałe galerie