2013

 Wsp0minamy wybrane sylwetki ostrowian zmarłych w minionym roku 

 

BOŻENA RATAJCZAK (ur.10.07.1944 r.- zm. 17.03.2013 r.)

RATAJCZAKUrodziła się w Liskowie. Dzieciństwo i młodość spędziła we Wrześni. Tam chodziła do Szkoły Podstawowej i do Liceum Ogólnokształcącego. Następnie studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach znalazła pracę w ostrzeszowskim sądzie. Następnie przeniosła sie do pracy do Sądu Rejonowego do Ostrowa i tutaj pracowała, jako sędzia cywilny. W Ostrowie poznała swojego męża, założyła rodzinę i osiedliła się na stałe. Następnie pracowała w Urzędzie Miejskim na stanowisku naczelnika w Wydziale Spraw Obywatelskich. Była również radcą prawnym i w tym zawodzie obsługiwała wiele instytucji w naszym mieście m. in. Urząd Miejski, Wojewódzki Urząd Melioracyjny, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, ZNTK i szpital. Dużo czasu spędzała na udzielaniu porad prawnych w Ośrodku Profilaktyki i Uzależnień, mieszczącym sie w Ostrowie przy ul. Wrocławskiej. W 210 roku powtórnie wyszła za mąż. Zmarła 17 marca 2013 r. Msza św. pogrzebowa była odprawiona 22 marca w kościele pw. św. Pawła Apostoła. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Częstochowie.

JACENTY FRĄCZEK (ur. 10.11.1943 r. – zm. 23.08.2013 r.)

FRĄCZEK

Jacenty Frączek zarówno do Szkoły Podstawowej jak i średniej uczęszczał we Wrocławiu. Przed komisją poborową stanął w Rejonowej Komisji Uzupełnień we Wrocławiu. Od 5 września 1964 r. został podchorążym, wchodząc tym samym na swoją żołnierską drogę. W Ostrowie Wielkopolskim pojawił się w kwietniu 1982 r. Wówczas to objął dowodzenie nad 9 Szkolnym Pułkiem Samochodowym. Wkrótce pułk został przemianowany w 9 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych. Będąc komendantem w jednostce był inicjatorem przebudowy i modernizacji bazy szkoleniowej, budowy stołówki żołnierskiej oraz bloków mieszkalnych dla kadry zawodowej przy Alei Słowackiego. W 1990 r. objął stanowisko komendanta WKU w Miliczu i tam pracował do emerytury, na którą przeszedł w 1998 r. Do czasu istnienia jednostki bywał jej gościem. Był przełożonym, o którym mówiono z szacunkiem i uznaniem. Lubił czytać książki. Pasjonowało go fotografowanie i myślistwo. Zmarł 23 sierpnia 2013 r. Został pochowany z honorami żołnierskimi 28 sierpnia na cmentarzu przy Placu Bankowym.

 

EDWARD IDZIOR (ur. 7.08.1915 r. – zm. 18.07.2013 r.)

IDZIOR
Edward Idzior był nestorem ostrowskich kombatantów i spółdzielców. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki a później do Gimnazjum Handlowego. Jego bliskim kolegą był Mirosław Ferić, późniejszy pilot Dywizjonu 303. W 1938 r. ukończył Szkołę Podoficerską w Poznaniu. 24 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i otrzymał przydział do kompanii łączności 25 Dywizji Piechoty. Był dowódcą drużyny stacyjnej. Brał udział w Bitwie nad Bzurą. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Skierniewicach, a później do Stalagu na terenie Rzeszy. Powrócił do Ostrowa i zaangażował się w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. 23 stycznia 1945 r. uruchomił łączność w Ostrowie, naprawiając zniszczoną centralę w ratuszu. Po wojnie podjął pracę w handlu. Na emeryturę przeszedł w 1981 r. Za swoją działalność był wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej oraz medalami ,,Pro Memoria’’ i ,,Za udział w wojnie obronnej 1939 roku’’. Edward Idzior zmarł 18 lipca 2013 roku.

 

EDMUND JAKUBEK (ur. 16.11.1925 r. – zm. 19.01.2013 r.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edmund Jakubek ukończył siedmioklasową szkołę podstawową w Ligocie. W maju 1942 roku został zaprzysiężony do Armii Krajowej przyjmując pseudonim ,,Profesor”. Wstąpił do oddziału partyzanckiego porucznika Czesława Mocka ps. ,,Spirytus”. Zajmował się pracami łącznikowymi, ukrywaniem i przeprowadzaniem ludzi zbiegłych przed represjami w nowe, bezpieczniejsze miejsca. Po wojnie podjął pracę w Urzędzie Gminy w Ligocie. W Poznaniu ukończył szkołę średnią, a w Warszawie studia na Uniwersytecie. Pracował w Technikum Weterynaryjnym w Kluczborku, Technikum Gastronomicznym i Liceum Ekonomicznym w Ostrowie. Był inicjatorem budowy Domu Nauczycielskiego i Klubu Nauczyciela, a także założenia Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza i Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Od 1999 r. był prezesem ostrowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. Napisał wiele publikacji i artykułów związanych z AK. Z jego inicjatywy w 2005 r. powstał pomnik poświęcony żołnierzom AK. Edmund Jakubek po długiej chorobie zmarł 19 stycznia 2013 r.

 

CZESŁAW KARCZEWSKI (ur. 3.03.1920 zm. 15.06.2013)

KARCZEWSKI

Czesław Karczewski był żołnierzem Armii Krajowej, a także zesłańcem Sybiru. Po wybuchu II wojny światowej działał w ruchu oporu, przyjmując pseudonim ,,Kordian’’. Został żołnierzem 77 pułku piechoty VIII Batalionu ,,Bohdanka’’ AK. Po aresztowaniu w 1944 r. został skazany na 8 lat ciężkich robót i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich oraz zesłany na Syberię. Mimo trudnych warunków odbył całą karę. W 1957 r. wrócił do Polski i osiedlił się w Ostrowie. Pracował w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego ,,Łączność’’ jako ślusarz – monter. Od 1963 r. aż do przejścia na emeryturę pracował w Powiatowej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w zawodzie fotochemigrafa. W czasie wolnym uprawiał ogród. Od 1990 roku należał do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – okręg Wielkopolska. Został odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Krzyżem Zesłańca Sybiru i odznaką Weterana Walk o Niepodległość. Został mianowany na stopień porucznika. Zmarł 15 czerwca 2013 r. i pochowany został na cmentarzu przy ulicy Bema.

 

JADWIGA KRYŚLAK (ur. 01.10.1958 r. – zm. 27.07.2013 r.)

KRZYŚLAK

Jadwiga Krzyślak była długoletnim nauczycielem i dyrektorem szkoły. Do 1999 roku pracowała w Szkole Podstawowej w Topoli Małej. Od momentu utworzenia Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich objęła stanowisko dyrektora. Dzięki jej poparciu szkoła rozpoczęła realizację programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu „Równać szanse”. Wcześniej gimnazjum zajęło pierwsze miejsce w województwie wielkopolskim w drugiej edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Szkoła zaangażowała się także w organizację Ostrowskiego Festiwalu Nauki. Jej uczennice zajmowały pierwsze miejsca w eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i reprezentowały rejon na eliminacjach wojewódzkich. Angażowała się też w życie lokalnej społeczności. Była współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu. Została uhonorowana odznaczeniem państwowym, którym był Brązowy Krzyż Zasługi, nadany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pochowana została na cmentarzu przy ul. Bema.

 

STANISŁAW LEŚNIAK (ur. 30.07.1949 r. – zm. 22.01.2013r.)

LEŚNIAK

Stanisław Leśniak był właścicielem Stacji Kontroli Pojazdów i członkiem zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieciństwo i młodość spędził, mieszkając na wsi. W 1978 roku przy ulicy Wolności uruchomił swój warsztat świadczący usługi w zakresie mycia i smarowana samochodów. Rozwijał działalność a także poszerzał swoją wiedzę na temat motoryzacji. Pod koniec lat 80. firma prowadziła autoryzowany serwis pojazdów marki Suzuki Maruti. W 1995 roku otworzył pierwszą prywatną Stację Kontroli Pojazdów w Ostrowie. Należał do Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie zasiadał w zarządzie. Zajmował się również szkoleniem uczniów. W 2009 r. wybudował nowoczesny Auto Serwis wraz ze Stacją Kontroli Pojazdów przy ulicy Klasztornej w Ostrowie. Stanisław Leśniak zbierał znaczki idługopisy. Lubił też podróże. Jego pogrzeb odbył się 24 stycznia na cmentarzu przy Placu Bankowym. Zmarłego żegnały władze cechu i przedstawiciele firm, z którymi na co dzień współpracował.

 

JERZY MAZUREK (ur. 26.05.1936 r. – zm. 24.09.2013 r.)

MAZUREK

Jerzy Mazurek był prezesem Fundacji Edukacji i Nauki w Ostrowie. Dzięki niemu powstało Polsko-Kanadyjskie LO, a później Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. Był inicjatorem Dni Kanady w Ostrowie, I Festiwalu Filmów Kanadyjskich w Polsce oraz obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Zainicjował kontakty partnerskie między Ostrowem i Brandford w Kanadzie. Był pomysłodawcą planszy o Republice Ostrowskiej, znajdującej się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Jerzy Mazurek to inicjator i członek zespołu ds. likwidacji barier architektonicznych przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie, a także członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Komitetu ds. Normalizacji PKN oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Współpracował z wieloma uczelniami zagranicznymi, a także ze Związkiem Polaków w Kanadzie, Biblioteką Centralną w Mississaudze i Kongresem Polonii Kanadyjskiej. Zmarł 24 września 2013 r. a jego pogrzeb odbył się 28 września w Warszawie.

 
MODEST MISZKOWICZ – ADAMOWICZ (ur. 14.06.1927 r. – zm. 4.06.2013 r.)

Modest Miszkowicz – Adamowicz urodził w Wilnie. W ramach akcji repatriacyjnej, wraz z rodziną przyjechał do Polski i osiedlił się we Wrocławiu. Tam ukończył Technikum Dentystyczne a następnie Wydział Stomatologii Akademii Medycznej. Otrzymał nakaz pracy i przeniósł się do Ostrowa. Pracował w Strzyżewie, Wielowsi i Odolanowie, gdzie zaangażował się w budowę nowego ośrodka zdrowia i został jego kierownikiem. Był też kierownikiem pracowni protetyki stomatologicznej przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie. Wśród wielu odznaczeń, jakie otrzymał są m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal ,,Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego’’, medal ,,Za Zasługi dla Ziemi Odolanowskiej’’, dyplomy za działalność na rzecz rozwoju społecznej służby zdrowia. Interesował się motoryzacją i prowadził aktywną działalność w Automobilklubie Ostrowskim. Zmarł 4 czerwca 2013 r. i pochowany został na cmentarzu przy ul. Bema.

 

STANISŁAW PACHOLCZYK (ur. 7.05.1919 r. – zm. 27.02.2013 r.)

PACHOLCZYK
Stanisław Pacholczyk urodził się w Gorzycach Wielkich i tam ukończył Szkołę Podstawową. W styczniu 1939 r. powołano go do odbycia służby wojskowej w Kompanii Łączności 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu, w plutonie radiotelegrafistów. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. W 1941 r. otrzymał nakaz pracy w Fabryce Wagon. Tam działał w AK. W styczniu 1945 r. wziął udział w wyzwalaniu Ostrowa i okolic. Po wojnie pracował w Fabryce Wagon i był prezesem Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Należał do Naczelnej Organizacji Technicznej i PTTK. Był honorowym członkiem OSP i Koła Przewodników Turystyki. Miał wiele odznaczeń i wyróżnień, m. in. medal Za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Medal za Warszawę, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski, Złotą Odznakę NOT, medal Za zasługi dla Miasta Ostrowa, medal Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy. Przez trzy kadencje był radnym Powiatowej Rady Narodowej. Zasiadał też w Miejskiej Radzie Narodowej. Zmarł 27 lutego 2013 roku.

 

JÓZEF SZCZUBLEWSKI (ur. 13.01.1919 r. – zm. 2.10.2013 r.)

SZCZUBLEWSKI

Ukończył Gimnazjum Męskie w Ostrowie. Uczestnik kampanii wrześniowej. W latach okupacji założył zespół muzyczno – dramatyczny. Po wyzwoleniu został kierownikiem Referatu Kultury w Ostrowie. W 1946 r. przeniósł się do Poznania i pracował jako dziennikarz, studiując socjologię. Ukończył Studio Dramatyczne. Jako współzałożyciel Objazdowego Teatru Domu Wojska Polskiego przeprowadził się do Warszawy, gdzie pracował jako aktor i asystent reżyserski. Potem przeniósł się do Warszawskiego Teatru Klasycznego. Był dyrektorem Muzeum Teatralnego w stolicy. Zorganizował ponad sto wystaw. Wykładał w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Był autorem wielu publikacji. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniono go: Nagrodą ZASP im. L. Schillera, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów II stopnia za twórczość pisarską poświęconą biografii artystów sceny polskiej i Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. Zmarł w Warszawie i został pochowany na cmentarzu przy Placu Bankowym w Ostrowie.

 

RENATA ŻERKO (ur. 22.02.1942 r. – zm. 4.09.2013 r.)

ŻERKO
Urodziła się w Warszawie. Szkołę Podstawową ukończyła w Latowicach, następnie I LO w Ostrowie i Studium Pedagogiczne w Kaliszu. Najpierw pracowała jako sekretarka w Zespole Adwokackim nr 2 w Ostrowie. Kolejnym miejscem pracy była Szkoła Podstawowa nr 3. W tej placówce była główną księgową a później nauczycielem nauczania początkowego. Na emeryturę przeszła w 2000 roku. W listopadzie 2012 r. wzięła udział w uroczystości nadania Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jej ulubionymi zajęciami było: szydełkowanie i pieczenie ciast. Szczególnie lubiła pracę na działce. Wyhodowała piękne kwiaty, zwłaszcza róże i krzewy ozdobne. Była osobą bardzo pracowitą, dbała o rodzinę i dom. Była opiekuńcza wobec uczniów. Zawsze sumienna, służąca radą, dobrym słowem a zarazem cicha i sprawiedliwa. Do ostatniej chwili wierzyła, że dzięki nowoczesnej medycynie, Boskiej pomocy i swojej silnej woli życia pokona toczący się wieloletni proces chorobowy. Niestety nie dała rady. Pogrzeb jej odbył się na cmentarzu przy ul. Bema.

 

 

 

Obejrzyj nasze stałe galerie