Nie tylko dla bezrobotnych

Oferta dla bezrobotnych w ostrowskim ,,pośredniaku” to obecnie nie tylko propozycje zatrudnienia, ale też szkolenia. Możliwość podwyższania kwalifikacji w PUP mają też pracownicy.  

dav

Obecnie w ewidencjach miejscowego ,,pośredniaka” jest raptem 2,6 tysięcy osób. To mało, rąk do pracy brakuje. Urząd pracy oferuje więc szkolenia dla bezrobotnych i już zatrudnionych, aby podwyższali swoje kwalifikacje albo w ogóle przekwalifikowywali się.

Oferta dla pracodawców i pracowników

Jednym z nowych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy jest dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków trwa od połowy maja. Jest się o co starać – osoba zatrudniona może pozyskać nawet do 4 tysięcy złotych w jednym roku na doskonalenie zawodowe – kurs, studia podyplomowe, szkolenia. Nie wszyscy jednak skorzystają. Pieniądze są przeznaczone na kształcenie w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i społeczna. Ponadto mogą skorzystać ci, którzy chcą się doszkolić w zawodach deficytowych – wykazanych w naszym powiecie i województwie.  Ich pełen wykaz znajduje się na stronie urzędu, my podamy kilka z nich. Są to zawody takie jak m.in.: architekt, asystent i technik dentystyczny, kierowcy samochodów ciężarowych, piekarze, pielęgniarki i położne, sprzedawcy czy zawody związane z branżą budowlaną i drogową. Z oferty dofinansowania doskonalenia zawodowego mogą też skorzystać ci, którzy pracują co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub charakterze, a nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej.

Szkolenia dla bezrobotnych

Bezrobotni mogą też korzystać z oferty szkoleniowej. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp. dysponuje pieniędzmi na szkolenia indywidualne w ramach Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. PUP właśnie realizuje dwa projekty. Pierwszy z nich to „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)”, skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat. W pierwszej kolejności wsparciem obejmowani są bezrobotni, którzy posiadają niskie kwalifikacje (do średniego włącznie) i, lub status długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotni z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności.

Drugi projekt to „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (III)” . Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych po 29. roku życia. Odbiorcy projektu to osoby bezrobotne zarejestrowane w miejscowym ,,pośredniaku”, które należące co najmniej do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej.

– Najczęściej organizujemy szkolenia z zakresu twardych kompetencji. Bywa tak, że mamy złożoną ofertę pracy na kierowcę C+E, a w naszej bazie mamy zarejestrowanych kierowców z kategorią C. Wówczas wzywamy bezrobotnego i oferujemy mu poszerzenie swoich kwalifikacji. Organizujemy dużo szkoleń na spawaczy, kierowców, operatorów wózków widłowych, z zakresu obsługi programów magazynowych – mówi szefowa Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Hanna Pawlak-Kornacka.

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie