Nowa remiza na jubileusz – 95 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim GALERIA FOTO

Wspaniałym prezentem od samorządu Gminy Ostrów Wielkopolski w postaci nowej remizy uczcili jubileusz 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim. Nowy obiekt to spełnienie marzeń i potrzeb miejscowych strażaków – ochotników. Z okazji jubileuszu wręczono wiele odznaczeń resortowych oraz podziękowano za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do powstania remizy.

 

WYSOCKO_1

Spadkobiercy tradycji OSP z duma prezentują niemal 100-letni, oryginalny sztandar

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysocku Wielkim powstała w lipcu 1923 roku, z inicjatywy ówczesnego sołtysa Stanisława Przybylskiego. Na czele jednostki OSP stanął komendant Franciszek Grzęda. Na początku działalności wszystkich członków podzielono na trzy oddziały: sikawkowy, wodny i ratowniczy. Jednostka użytkowała wówczas sikawkę będąca własnością majątku w Wysocku Wielkim, którego właścicielem był Stanisław Szembek.

W czasie II wojny światowej jednostka nie prowadziła działalności statutowej, gdyż nie pozwalały na to władze okupacyjne.

Reaktywowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpiło 8 lutego 1959 r. Wybrano wówczas siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną. Nowo wybranemu prezesowi, którym został wówczas Ignacy Mroziński, przekazano nadany w roku 1928 sztandar, który był przechowywany w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. W aktach jednostki zachował się także spis strażaków, według którego OSP liczyła wówczas 46 członków, w tym 20 czynnych, 25 wspierających i jeden dożywotni. W pierwszym półroczu 1960 roku OSP zakupiła ręczną sikawkę z dwoma wężami ssawnymi i wężami tłocznymi, cztery pasy bojowe i rogatywki strażackie.

W następnych latach wśród strażaków powoli dojrzewała myśl o wybudowaniu remizy dla potrzeb jednostki. W 1963 roku rozpoczęto wznoszenie jej murów. Pierwszą remizę oddano do użytku 6 października 1968 roku.

W 1973 r. jednostka obchodziła Jubileusz 50-lecia, na którym został jej nadany nowy sztandar.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla OSP było pozyskanie w czerwcu 1993 roku samochodu marki „Nysa”, przekazanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kaliszu. Samochód ten zaadaptowany został do potrzeb pożarnictwa przez Zakład Mechanizacji Rolnictwa i Gospodarki Rolnej Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lewkowie, którego kierownikiem był inż. Zygmunt Glapa – późniejszy wójt gminy Ostrów Wielkopolski. Samochód ten służył jednostce do 2012 roku, kiedy dzięki pozyskanej z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski dotacji oraz zgromadzonym przez jednostkę środkom finansowym zakupiony został samochód Renault Traffic. W ostatnich latach udało się pozyskać jednostce znaczną ilość sprzętu i umundurowania.

W ostatnich latach, dla jednostki OSP dużym problemem był stan techniczny remizy. Obiekt nie nadawał się do remontu, a koszty jej budowy przekraczały możliwości finansowe zarówno jednostki jak i lokalnej społeczności. Dzięki przychylności wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka oraz Rady Gminy udało się zrealizować tę inwestycję z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

 Obecnie jednostka OSP w Wysocku Wielkim liczy 55 członków czynnych oraz 2 honorowych i 2 dożywotnich. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w skład której wchodzi 30 osób. W 2017 roku jednostka uczestniczyła w 12 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w dwóch pożarach.

Tekst i foto: Jarosław Wardawy

 

 

Medale i odznaczenia przyznane podczas uroczystości : 

– Odznaka Honorowa „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”: Henryk Kwiecień

– Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: Walerian Florczyk

– Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: Paweł Tasarek

– Srebrne Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: Danuta Kaźmierczak i Edmund Janiak

– Brązowe Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: Ryszard Dymny, Beata Hajdziony, Sebastian Hajdziony, Bogusław Myciek i Marika Toś

– Odznaka „Strażak Wzorowy”: Jacek Moś

– Odznaka „Za Wysługę Lat”: Stefan Matczak  – 50 lat, Roman Królikowski, Mieczysław Knychała i Henryk Kwiecień  – 40 lat oraz Monika Sitek i Jarosław Sitek (obaj wysługa 10 lat)

– Złota Odznaka MDP: Sebastian Hajdziony i Wojciech Krawczyk

– Brązowa Odznaka MDP: Jan Hajdziony, Klaudiusz Kowalski, Julia Nowak

– podziękowania dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowy remizy dla: Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Henryka Kwietnia, Prezesa Zarządu OGZ OSP RP Druha Sylwestra Kląskały, sołtysa wsi Wysocko Wielkie, Ryszarda Dymnego

– medale okolicznościowe, dla osób zaangażowanych w budowę remizy dla: Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Śniegowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Henryka Kwietnia, Sołtysa Wsi Wysocko Wielkie Ryszarda Dymnego, Prezesa ZOG ZOSP RP Sylwestra Kląskały, Komendanta Gminnego ZOSP RP dh. Wiesława Janosia, Zastępcy Wójta Antoniego Hadrysia, Sekretarza Gminy Zbigniewa Dolaty, Skarbnika Gminy Ostrów Wielkopolski Barbary Jurek.
– wyróżnienia dla przedstawicieli instytucji współpracujących z jednostką OSP Wysocko Wielkie dla: księdza proboszcza Jerzego Kaniewskiego, księdza Wiktora Fengera, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Adama Wasieli,
Prezesa Terenowego Klubu Olimpijczyka Mieczysława Knychały,
Prezesa LZS „Orzeł” Karola Lubienieckiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi „Nasze Wysocko” Małgorzaty Bruzi, Dyrektor Szkoły Alicji Wawrzyniak, Srebrnego Medalisty Igrzysk Olimpijskich Zenona Licznerskiego, Redaktora Naczelnego „Kuriera Ostrowskiego” Krzysztofa Maciejewskiego.

– podziękowania dla zasłużonych i oddanych członków OSP Wysocko Wielkie otrzymali: prezes senior Stefan Helczyk, dh Katarzyna Kurek i Beata Hajdziony.

– podziękowania dla władz OSP Wysocko Wielkie na ręce : Waleriana Florczyka, Sebastiana Hajdziony, Andrzeja Kurka, Wojciecha Krawczyka, Małgorzaty Jurek, Mariana Bekera, Mariki Toś, Marka Krawczyka

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie