KONTAKT

250 x 120__ver 2

 

Gazeta Ostrowska zaprasza do współpracy

wydawca: Gazeta Ostrowska sp. zo.o., ul. Kolejowa 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-000-95-84, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydz. Gospodarczy KRS – 0000186261, Kapitał zakładowy 50,000 zł

 

Adres redakcji:

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Kolejowa 5
tel. 62 735-62-22; fax 62 735-62-11
e-mail: redakcja@gazetaostrowska.pl

 

Redaktor naczelny:

Jarosław Wardawy
tel. 62 735-62-13

 

Dziennikarze:
Grzegorz Glubiak, Renata Weiss, Hanna Olejnik

 

Stali współpracownicy:
Jarosław Biernaczyk, Urszula Rychlik, Ewa Kotowska – Rasiak,

 

Skład i łamanie:
Renata Płończak, Witold Rychter

 

Kolportaż:
Małgorzata Konowalska
tel. 735-62-17, 602-43-37-16

 

Korekta:

Anna Idziorek, Hanna Olejnik

 

Sekretariat:
Beata Spitalniak
tel. 062 735-62-22, fax 062 735 62 11

 

Dział reklamy: 

tel. 062 735 02 20, 735 62 22 – łączy sekretariat
e-mail: reklama@gazetaostrowska.pl

Ilona Szczucka – tel.kom. 502 296 885

 

Prenumerata:

Ruch SA, Ostrów Wielkopolski
ul. Towarowa 11, tel. 062 736-00-24 w. 35

Biuro ogłoszeń czynne od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku

Gazeta ukazuje się w poniedziałki i środy na terenie powiatu ostrowskiego

 

Oficjalna strona internetowa: www.gazetaostrowska.pl 

Oficjalny facebook: www.facebook.com/gazetaostrowska

w¹ski

 

 

Obejrzyj nasze stałe galerie