REDAKCJA

GAZETA najbardziej OSTROWSKA – czyli poznajmy się 

Dokładnie 5 listopada 1989 roku ukazał się pierwszy numer odrodzonej „Gazety Ostrowskiej”. Tradycja tytułu jest jednak znacznie dłuższa i sięga 20 czerwca 1896 roku.

  Niemal do wybuchu I wojny światowej ,,Gazeta Ostrowska’’ była jedynym polskim pismem ukazującym się w znajdujących się pod zaborami powiatach południowej Wielkopolski. W tych czasach głównym zadaniem pisma była obrona polskości i budzenie świadomości narodowej. Te idee i tradycje pielęgnowali kolejni wydawcy i dziennikarze, wśród których nie brakowało wybitnych postaci, jak Witold Leitgeber, Stefan Rowiński i wielu innych. ,,Gazeta Ostrowska’’ wychodziła jako tygodnik do 1930 roku. Po zakończeniu II wojny światowej pismo pojawiło się, jako mutacja ,,Gazety Poznańskiej’’, by w latach 1959 – 1961 przekształcić się w miesięcznik.
__str. 1__GO-1901-1
  Kolejny, trwający do dziś etap historii ,,Gazety Ostrowskiej’’ rozpoczął się w 1989 roku, gdy na fali przemian ustrojowych w Polsce pismo zaczęło z powrotem ukazywać się, jako tygodnik. W 1998 roku miasto sprzedało swoje udziały lokalnemu polskiemu kapitałowi. Dziś 100 % własności gazety pozostaje w rękach prywatnych.
_jedynki__pierwsza
Dzisiejsza ,,Gazeta Ostrowska’’ ukazuje się dwa razy w tygodniu; w poniedziałki i środy, głównie na terenie powiatu ostrowskiego. ,,Gazeta Ostrowska’’ jest nie tylko cennym nośnikiem informacji, ale również opiniotwórczym pismem lokalnym na terenie powiatu ostrowskiego. W myśl przyświecającego naszej działalności hasła: GAZETA najbardziej OSTROWSKA, patronujemy dziesiątkom wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, czy społecznych organizowanych na naszym terenie oraz sami jesteśmy organizatorami wielu z nich.
redaktor naczelny „Gazety Ostrowskiej”
Jarosław Wardawy
Adresy, kontakty redakcyjne: 

Adres redakcji:

63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Kolejowa 5
tel. 62 735-62-22; fax 62 735-62-11
e-mail: redakcja@gazetaostrowska.pl

 

Redaktor naczelny:

Jarosław Wardawy
tel. 62 735-62-13

 

Dziennikarze:
Grzegorz Glubiak, Renata Weiss, Hanna Olejnik

 

Stali współpracownicy:
Jarosław Biernaczyk, Urszula Rychlik, Ewa Kotowska – Rasiak,

 

Skład i łamanie:
Renata Płończak, Witold Rychter

 

Kolportaż:
Małgorzata Konowalska
tel. 735-62-17, 602-43-37-16

 

Korekta:

Anna Idziorek, Hanna Olejnik

 

Sekretariat:
Beata Spitalniak
tel. 062 735-62-22, fax 062 735 62 11

 

Dział reklamy: 

tel. 062 735 02 20, 735 62 22 – łączy sekretariat
e-mail: reklama@gazetaostrowska.pl

Ilona Szczucka – tel.kom. 502 296 885

 

 

Jak zmieniała się Gazeta Ostrowska ?

 

Obejrzyj nasze stałe galerie