Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie obchodzi jubileusz 150-lecia GALERIA

Po ćwiczeniach na piwo

W 1938 roku przy OSP powstał oddział żeński, którego komendantką została Zofia Dymalska (córka prezesa), a zastępcą Władysława Szukalska. Nadmienić tu wypada, że w skład tego oddziału wchodziła również znana na naszym terenie działaczka społeczna Mieczysława Jakubczak (w roku 1967 była przewodniczącą Komitetu Fundacji Sztandaru z okazji  100-lecia OSP). W tych czasach wprowadzono w działaniach pewne zwyczaje. Ćwiczenia OSP odbywały się przeważnie w okresie letnim, zgodnie z opracowanym planem, od kwietnia do września. W marcu przeprowadzany był, jak co roku, apel mundurowy wraz z posiadanym uzbrojeniem osobistym. Po zakończonych ćwiczeniach, wracając do remizy, cała kolumna oświetlona pochodniami przejeżdżała ulicami miasta. Było to bardzo efektowne i widowiskowe. Zdarzało się, że po zakończonych ćwiczeniach prezes i naczelnik zapraszali strudzonych strażaków na piwo. Pierwsze i ostatnie ćwiczenia w danym roku przeprowadzane były na różnych obiektach, takich jak: Browar, Rzeźnia, Młyn czy Fabryka „Wagon”. Po zakończonych ćwiczeniach właściciele tych zakładów przygotowywali poczęstunek dla strażaków.

Sabotaż na torach

W okresie okupacji 1939-1945 działalność organizacyjna OSP została częściowo ograniczona. Zamierzeniem władz niemieckich było, aby straż pożarna zrzeszała tylko Niemców. W związku z tym przygotowano listę, na której członkowie Polacy mieli wyrazić zgodę na przyjęcie obywatelstwa niemieckiego. Nie było wielu chętnych, toteż pozostałych członków – Polaków pozostawiono w szeregach straży. Według danych z roku 1941 liczba Polaków wynosiła 56 członków, a Niemców 24. Jedną z najpoważniejszych akcji 
w okresie okupacji był pożar pociągu przewożącego paliwo w beczkach, po akcji sabotażowej tajnej organizacji podziemnej. W gaszeniu pożaru brali udział członkowie ostrowskiej straży pożarnej. Ze względu na panującą tam wysoką temperaturę akcja była bardzo utrudniona. W 1944 roku rozpoczęto wykopy pod schron przeciwlotniczy dla samochodów pożarniczych za Osiedlem Robotniczym. Do zakończenia działań wojennych schron nie został ukończony. W pierwszych dniach po wyzwoleniu ważnym zadaniem było zabezpieczenie pozostałego sprzętu, w tym trzech samochodów z okresu międzywojennego i motopomp. Działaniem tym zajęli się członkowie zamieszkujący w strażnicy: Feliks Cyfert z synem Tadeuszem i Kazimierz Turski. Jednym z pierwszych pożarów był podpalony przez wycofujące się wojska niemieckie młyn Walczaka – Rakowicza. Inny pożar miał miejsce w szpitalu przy ulicy Limanowskiego (obecnie budynek mieszkalny), gdzie strażacy zmuszeni byli udać się  pchając ręcznie przyczepę ze sprzętem ze względu na brak paliwa do samochodów. Groźny pożar zaistniał, również w koszarach przy ulicy Wolności, gdzie w pomieszczeniach piwnicznych paliła się i wybuchała amunicja.

Narodziny straży zawodowej

W 1948 roku ufundowano dla OSP nowy sztandar. Wobec panującego  w tym czasie okresu stalinowskiego nie było możliwości oficjalnego jego wręczenia i poświęcenia. Pierwsze wystąpienie sztandaru miało miejsce w 1952 roku na pogrzebie członka zarządu Tomasza Maleszki. Przed pogrzebem w godzinach rannych w kościele parafialnym sztandar został poświęcony przez  ks. kanonika Leona Płotkę. Z dniem 1 stycznia 1951 roku utworzone zostało przy zarządzie OSP Miejskie Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej złożone z 10 strażaków. OSP, w tym okresie była wiodącą strażą pożarną na terenie powiatu ostrowskiego. Uczestniczyła we wszystkich pożarach na terenie miasta i okolic. W 1952 roku liczbę strażaków pogotowia zawodowego podwyższono do 20 i od tego czasu rozpoczęła działalność Zawodowa Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim. 

Działalność prewencyjna

Dekada lat siedemdziesiątych to trudny okres w działalności OSP. Zawodowa Straż Pożarna przejęła sprzęt i pomieszczenia będące w użytkowaniu przez OSP. Jednostka dysponowała niewielkim pomieszczeniem biurowym, w którym odbywały się spotkania członków i zebrania zarządu. OSP zmieniła charakter swej działalności na prewencyjną i zapobiegawczą w ochronie przeciwpożarowej. Członkowie  zaangażowali się w organizowanie Zakładowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Działały one m.in. w ZAP, Spomasz, Sklejka, ZSM, PKS. W latach osiemdziesiątych OSP otrzymało pomieszczenia po garażu wraz ze strychem, które z wielkim zaangażowaniem remontowano przez kilka lat i 14 maja 1992 roku podczas obchodów ,,Dni Ochrony Przeciwpożarowej” oddano do użytku. 21 maja 2004 roku, po kilkuletniej budowie przy ulicy Batorego, oddano do użytku nowoczesną strażnicę na miarę XXI wieku. Od tego momentu przy ulicy Staszica 1 funkcjonuje tylko Ochotnicza Straż Pożarna. 

Walka z anomaliami pogodowymi

Początek XXI wieku to okres, w którym członkowie OSP wielokrotnie uczestniczyli w zdarzeniach związanych z anomaliami pogodowymi. W roku 2007 w związku z obfitymi ulewami byli zaangażowani w wypompowanie wody z wielu zalanych ulic i piwnic. Na początku stycznia 2010 roku usuwali skutki wielkiej śnieżycy, która spowodowała, że wiele ulic i chodników było nieprzejezdnych. Koniec lutego to walka z rzeką Ołobok, która wylewała się na pobliskie ulice. Kilkunastu członków OSP umacniało brzegi ustawiając worki z piaskiem. Maj to kolejne wyjazdy do pompowania wody z zalanych domów i piwnic. Z kolei w lipcu nastąpiła wielka fala upałów i pierwszy raz w historii na ostrowskim Rynku pojawiły się ustawione przez strażaków kurtyny wodne. Wreszcie rok 2013 zapisał się w historii wybuchem gazu i olbrzymim pożarem w Jankowie Przygodzkim. Wśród ponad 200 strażaków z całej Polski, którzy brali udział w akcji ratowniczo – gaśniczej, nie zabrakło druhów z OSP Ostrów. W roku jubileuszu 150-lecia OSP liczy 40 członków, w tym 20 strażaków – ratowników, 6 honorowych i 3 wspierających. 

Renata Weiss

Druhowie, którzy w okresie 150 lat pełnili najważniejsze funkcje w OSP w Ostrowie Wielkopolskim
Naczelni ogniomistrzowie:
1867-1900 Albert Lachman 
1900-1904 Karol Daum 
1904-1908 Henryk Gierszyński 
1908-1919 Maks Spiro 
1920-1920 Józef Chojnacki 
Naczelnicy: 
1920-1925 Michał Sławek 
1925-1932 Stanisław Kołodziejczak 
1932-1937 Piotr Dymalski 
1945-1946 Piotr Dymalski 
Prezesi: 
1937-1938 Wacław Cegiełka 
1947-1949 Henryk Chabierski
1952-1955 Stefan Wielgosz (komendant) 
1955-1970 Stefan Guliński 
1970-1975 Józef Zimorski 
1975-1991 Marian Meissner 
1991-1996 Tadeusz Duczmal 
1996-2001 Henryk Kwiatkowski 
2001-2016 Tadeusz Cyfert 
od 2016 Stanisław Szymański

Wykorzystano materiały i fotografie znajdujące się w opracowaniu Tadeusza Cyferta ,,Dzieje Ochotniczego Pożarnictwa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1867-2017”

 

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie