Ostrów na swoim poziomie

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie  „A” . Rating krajowy „A” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje niskie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce.

fitch-rating

Ocena otrzymana przez Ostrów oznacz jednakże, że zdolność do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych jest bardziej podatna na zmiany czynników lub warunków ekonomicznych w porównaniu ze zdolnością obsługi zobowiązań finansowych zaliczonych do wyższych kategorii ratingu.

Rating Ostrowa ma perspektywę stabilną. Potwierdzenie ratingu odzwierciedla dobre wyniki operacyjne oraz ich utrzymanie spodziewane również w średnim okresie dzięki ostrożnej polityce finansowej i zarządzaniu strategicznemu. Rating uwzględnia także fakt, że mały budżet miasta pozostaje podatny na negatywne trendy w gospodarce.

W latach 2015-2017 Fitch spodziewa się, że Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne z prognozowaną marżą operacyjną wynoszącą 16% oraz nadwyżką operacyjną wynoszącą ok. 35 mln zł, która powinna być wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia szacowanego przez Fitch średnio na 12 mln zł. W ubiegłym roku nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 31 mln zł i była trzykrotnie wyższa od obsługi zadłużenia.

Zdaniem Fitch w średnim okresie nowe władze Ostrowa Wielkopolskiego będą kontynuowały skuteczną kontrolę wydatków operacyjnych, jak również ostrożną politykę budżetową. Działania te oraz realizacja polityki miasta zmierzająca do stopniowego zwiększenia dochodów spowodowały, że Ostrów wykazuje dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, co ogranicza presję na wzrost zadłużenia. Władze miasta są świadome, że mały budżet Ostrowa narażony jest na negatywne zmiany w gospodarce lokalnej oraz w otoczeniu instytucjonalnym.

Co roku samorząd miasta poddaje się także kontroli niezależnej, zewnętrznej agencji, która pod lupę bierze największe światowe gospodarki. Poddanie się zewnętrznej ocenie przez Fitch Ratings nie jest konieczne. Ocena – przeprowadzana przez ekspertów z Londynu – jest dobrowolna, ale niezależna i wiarygodna dla instytucji finansowych.

Fitch Ratings ma siedziby w Londynie i Nowym Jorku, ma 49 biur na świecie, ocenia ponad 5900 instytucji finansowych, ponad 1400 przedsiębiorstw i 100 krajów. (jw)

 

 

Skala ocen ratingowych

AAA  – rating ten nadaje się w stosunku do „najniższego” ryzyka kredytowego, w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce.

AA – dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce.

A – dany emitent lub emisja reprezentuje niskie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce.

BBB – dany emitent lub emisja reprezentuje średnie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce.

BB  – dany emitent lub emisja reprezentuje wyższe ryzyko w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce. Wywiązanie się ze zobowiązań finansowych jest obarczone niepewnością.

B – dany emitent lub emisja reprezentuje znacznie podwyższone ryzyko w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce. Zobowiązania finansowe są obsługiwane na bieżąco, jednak przy ograniczonym marginesie bezpieczeństwa.

CCC  – ryzyko niewypłacalności jest bardzo realne. Utrzymanie zdolności do obsługi zobowiązań finansowych jest uzależnione tylko i wyłącznie od utrzymania się korzystnych warunków biznesowych i gospodarczych.

CC – niewypłacalność w jakimś stopniu jest prawdopodobna.

C – niewypłacalność jest nieuchronna.

RD – ograniczona niewypłacalność

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie