Propagator kultu ks. Jerzego Popiełuszki

W kościele Najświętszej Marii Panny przy ulicy Królowej Jadwigi czynna jest wystawa poświęcona błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce i wielkiemu kontynuatorowi jego dzieła ks. prof. Antoniemu Lewkowi, który był związany rodzinnie z Ostrowem. Ekspozycję przygotowano w związku ze sprowadzeniem relikwii ks. Jerzego do parafii w Kobylej Górze.

ksiadz2

Sprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze było zrealizowaniem woli zawartej w testamencie ks. prof. Antoniego Lewka. Miało bardzo uroczystą oprawę. Biskup Stanisław Napierała podkreślił, że ks. Popiełuszko jest przykładem, iż zwycięża nie prawo zemsty, ale prawo miłości. Jego oprawcy dzisiaj są wspominani jako przykłady zła, natomiast kapłan ks. Jerzy jest wyniesiony na ołtarze i pewnie niedługo zostanie świętym. Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały podczas uroczystej Mszy św. przyniesione w procesji z darami przez przedstawicieli rodziny ks. prof. Antoniego Lewka. Staraniem jego krewnych w  kościele została przygotowana wystawa. Po kilku dniach przeniesiono ją z Kobylej Góry do Ostrowa. Oglądając ją można dowiedzieć się, jakie związki miał ten zasłużony kapłan z naszym regionem.

Kapłan i naukowiec

Ks. prof. Antoni Lewek urodził się 14 stycznia 1940 roku w Kobylej Górze. Jego dziecięce lata przypadły na trudny okres wojenny i powojenny. Z pewnością jednak te warunki zahartowały go na drogę wytrwałego dążenia do obranego celu. Dzięki temu jako kapłan mógł rozumieć ludzi znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. W wieku 13 lat ukończył szkołę podstawową w Kobylej Górze, a w latach 1953-1957 był uczniem Niższego Seminarium Duchownego w Gostyniu i Wolsztynie. Po maturze (seminaryjnej i
państwowej) w 1957 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Po czterech latach pracy duszpasterskiej rozpoczął 1 października 1967 roku studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę doktorską obronił w czerwcu 1973 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1973 roku był etatowym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był
twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Opublikował ponad 300 publikacji naukowych, artykułów i książek. Mieszkał w Warszawie, ale bardzo często bywał w Ostrowie, gdzie  mieszka jego rodzina. Przyjeżdżając tu, głosił kazania. Większość z nich poświęcona była życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki, którego był przyjacielem. Ks. Lewek aktywnie włączał się w słynne Msze św. za ojczyznę w żoliborskim kościele, a przy grobie ks. Popiełuszki wygłosił tysiące przemówień do pielgrzymów.
– Niewątpliwie pielgrzymka Papieża – Polaka do Grobu ks. Popiełuszki stanowiła przełomowy moment. Była lekcją poglądową dla wszystkich Polaków jak należy czcić tego Kapłana – Męczennika – mówił ks. Antoni Lewek o wizycie Jana Pawła II z 1987 roku.

Więcej w papierowym wydaniu ,,Gazety Ostrowskiej”

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie