Przygotowania do jubileuszu odzyskania niepodległości

W Ostrowie Wielkopolskim zawiązał się społeczny komitet Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zaproponowano zorganizowanie cyklu imprez okolicznościowych dla uczczenia okrągłej rocznicy i zaproszono do współpracy władze miasta i powiatu ostrowskiego.

 

republika4

W środowisku ostrowskich społeczników i animatorów życia kulturowego regionu, z inicjatywy dra Krystiana Niełacnego, zrodził się pomysł powołania do życia Społecznego Komitetu Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na zaproszenie inicjatora, w I LO w Ostrowie Wielkopolskim, spotkali się przedstawiciele różnych środowisk społecznych, Stowarzyszeń, Organizacji i Towarzystw, aby wspólnie powołać komitet i zaproponować zorganizowanie cyklu imprez okolicznościowych. Według uzgodnionego kalendarza miały by być zorganizowane w okresie od listopada tego roku do listopada roku przyszłego ze szczególnym uwzględnieniem obchodów kulminacyjnych związanych z powstaniem tzw. Republiki Ostrowskiej.

 

Intencją Społecznego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości jest upowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat tamtych wydarzeń, przypomnienie miejsc i ludzi zaangażowanych w ówczesne wydarzenia zarówno w wymiarze narodowym, państwowym jak i lokalnym. Planowane wykłady, konferencje, warsztaty, rajdy turystyczno-historyczne, rekonstrukcje historyczne, spotkania z zaproszonymi historykami, publicystami, realizowane programy i filmy telewizyjne, wydawnictwa rocznicowe i okolicznościowe i wiele innych form publicznej aktywności adresowane mają być do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Zamiarem organizatorów jest skupienie wokół tych jubileuszowych obchodów jak największej części społeczności lokalnej, a bogactwo i różnorodność form obchodów powinna zainteresować i przyciągnąć na organizowane imprezy dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Ostrowa.

 

Społeczny Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości powołany został w dniu 13 lipca br. Na spotkaniu organizacyjnym obecni byli przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenie Alma Mater Ostroviensis: Krystian Niełacny, Krzysztof Mikusiński, Edward Szperzyński, Koło Ostrowskie Polskiego Towarzystwa Historycznego: Piotr Grabarz, Koło Ostrowskie PTTK: Grzegorz Węgrzynek, Maria Szubert-Kornaszewska, Koło Ostrowskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji: Jan Godziębski, Oddział Ostrowski Polskiego Związku Numizmatycznego i Klub Grota-Roweckiego: Jerzy Sówka, Hufiec Ostrowski ZHP: Zbysław Jeżewski, Jerzy Hnatyk, Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne: Zbigniew Marcinkowski, Oddział Ostrowski Polskiego Związku Filatelistów: Marian Berkowski, Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku: Józef Kozan, TV Proart: Anna Kobielska-Okrój. Po spotkaniu organizacyjnym do Komitetu przystąpili również: Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Ostrowie Wielkopolskim kierowane przez Piotra Sitarza, Grupa rekonstrukcji historycznych kierowana przez Bartosza Lisiaka, Koła Ostrowskie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Związku Bibliotek Polskich reprezentowane przez Włodzimierza Grabowskiego i Delegatura Ostrowsko-Ostrzeszowsko-Krotoszyńska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Patronat medialny nad inicjatywą, oprócz TV Proart, sprawuje redakcja „Gazety Ostrowska”.

 

Inicjatywa powołania Społecznego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zbiegła się w czasie z inicjatywą powołania Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beatą Klimek. Również Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim ze Starostą Pawłem Rajskim na czele, podjęło stosowne przygotowania do jubileuszowej rocznicy. W związku z tym w środę, 26 lipca br. w budynku I LO odbyło się  pierwsze robocze spotkanie Społecznego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości z przedstawicielami władz Miasta i Powiatu. Wszystkie strony zadeklarowały wolę współpracy, wzajemnej pomocy i koordynacji działań w realizacji planowanych imprez związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Następne zaplanowane spotkanie odbędzie się w dniu 2 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego. (jw)

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie