PSZOK dla wszystkich

Już niemal rok w Ostrowie Wielkopolskim działa z powodzeniem PSZOK – czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To właśnie tam ostrowianie mogą za darmo oddać dodatkowe odpady – i chętnie z tej możliwości korzystają.  Przypominamy najważniejsze zasady korzystania z PSZOK.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Otwarcie PSZOK okazało się strzałem w dziesiątkę, bo teraz każdy – nie czekając na zbiórki wielkogabarytów – może odstawić zbędne przedmioty przez cały tydzień, bez ograniczeń. Zmodyfikowane zasady selektywnej zbiórki odpadów sprawiły, że tych przeznaczonych do recyklingu jest nie o 20 procent więcej, jak pierwotnie zakładano, ale o 60 procent więcej, niż przed wprowadzeniem ustawy.

– To liczby rekordowe. A to oznacza większą liczbę surowców selektywnych, a co za tym idzie także konieczność zatrudnienia dodatkowych osób na sortowni. I tak się też stało w naszej spółce. Po wejściu w życie nowej ustawy zatrudnienie znalazło u nas jeszcze 15 osób – mówi prezes MZO Andrzej Strykowski.

Ostrowski PSZOK został doceniony na arenie ogólnopolskiej, znajdując się wśród 10 najbardziej efektywnych PSZOK w Polsce. Warto podkreślić, że na dalszych miejscach znalazły się podobne punkty położone w miastach większych od Ostrowa Wielkopolskiego m.in. Gliwice, Gdańsk czy Zielona Góra.  W ostrowskim PSZOK zostało zebranych w pierwszej połowie roku 1164 Mg odpadów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 1,33 kg na miesiąc odpadów. Wśród dostarczonych odpadów przeważały odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlano-rozbiórkowe oraz wielkogabaryty.

 

 

Gdzie jest PSZOK ?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzony przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z siedzibą przy Staroprzygodzkiej 138 w Ostrowie Wielkopolskim, na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zlokalizowany jest przy ul. Staroprzygodzkiej 121. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7. 00 do 15. 00 oraz w soboty od godz. 8. 00 do 12. 00.

 

Co przyjmuje PSZOK? 

PSZOK przyjmuje wyłącznie wymienione, wskazane poniżej rodzaje odpadów, dostarczane tylko własnym  środkiem transportu. Można przywozić i oddawać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki , chemikalia , zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady ulegające biodegradacji.

Te odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców zamieszkujących Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 1 m3 od gospodarstwa domowego w skali roku. Za gruz w ilości powyżej 1 m3 należy zapłacić 71 zł brutto za m 3.

 

Czego nie przyjmuje PSZOK?

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów, jak: materiały zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane,  części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.), odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji (np. brak etykiet), odpady w opakowaniach cieknących, odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej- wszelkie odpady  w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu), wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach, zmieszane odpady komunalne.

 

Co należy zrobić?

Mieszkaniec Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, przy dostawie odpadów do PSZOK zobowiązany

jest do: podejścia do obsługi i okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz określenia rodzaju dostarczonych odpadów, odtransportowania odpadów do miejsca wskazanego przez obsługę, samodzielnego rozładowania odpadów i umieszczenia w odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach lub pomieszczeniach, uprzątnięcia pozostawionych w miejscu rozładunku resztek odpadów, niezwłocznego opuszczenia PSZOK.

Prowadzący PSZOK zobowiązany jest do: każdorazowego wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów, magazynowania odpadów wymienionych w pkt 5 w sposób selektywny i bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska, przekazywania zebranych odpadów podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. (jw)

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie