REGULAMIN sms

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM
prowadzonych w ramach serwisu Ostrowianin Roku

§1

Organizatorem Usługi jest Stowarzyszenie „Strefa Kultury” , 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ślusarska 16 NIP: 622 266 62 86, REGON: 3007 66550 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000 298019 zwanym dalej Stowarzyszenie.

§2

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§3

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:

 1. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
 2. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
 3. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
 4. Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

§4

Usługa polega na oddaniu głosu w Plebiscycie Ostrowianin Roku 2016 poprzez wysłanie SMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium – 7268. Usługa jest aktywna do dnia 23 marca 2018 roku – godz. 23.59

§5

Opłaty:

 1. Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego, w wysokości 2 zł netto (2,46 zł brutto)

§6

Korzystanie z Usługi:

 1. Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS Premium z numerem 7268 i prefiksem odpowiadającym wybranej kandydaturze
 2. Treść SMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.
 3. W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną SMS
 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
 5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
 6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium lub telefonu.
 7. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
 8. Serwis zapewnia obsługę dowolnej liczby wiadomości SMS przesłanych z jednego numeru telefonu

§7

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS zwrotnego należy złożyć reklamacje pod adresem strefakultury1@gmail.com lub przesłać listem poleconym na adres: Stowarzyszenie „Strefa Kultury” , 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ślusarska 16. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

§8

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§9

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Przeczytaj również

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie