Rok pełen wydarzeń

Rok 2017 był okresem wielu ważnych wydarzeń w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. Sporo działo się na płaszczyznach inwestycyjnej, kulturalnej, oświatowej i  religijnej. Poniżej zamieszczamy krótki przegląd tego, czym żyli mieszkańcy.  Wybraliśmy to, co było naszym zdaniem najistotniejsze dla lokalnej  społeczności.

3
Samorząd
Nowy zastępca burmistrza
Paweł Błaszczyk został nowym zastępcą burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Funkcję tę pełni od 1 stycznia 2017 roku. Nowy wiceburmistrz posiada wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności zarządzanie i marketing. Od 2010 roku zasiadał w Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Kultura
Misterium Męki Pańskiej
W Parku Miejskim w Nowych Skalmierzycach wystawiono Misterium Męki Pańskiej. Spektakl został zrealizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium z Biskupic Ołobocznych. Historię sprzed dwóch tysięcy lat przepleciono krótkimi filmami obrazującymi zdarzenia bardziej współczesne.
Teatralnie i filmowo
,,Kulturalna majówka’’ pod tym hasłem przez trzy majowe dni odbywały się spektakle teatralne, jak i seanse filmowe przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Organizatorem imprez był samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
XVI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej ,,Radosne nutki’’
,,Radosne nutki’’ to hasło Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, jaki cieszy się dużą popularnością. Jego celem jest wspieranie i popularyzacja działań artystycznych dzieci i młodzieży oraz odkrywanie młodych talentów. Na scenie pojawiło się blisko trzydziestu uzdolnionych muzycznie wokalistów.
Gminny Dzień Strażaka
Z okazji Gminnego Dnia Strażaka tradycyjne święto zorganizowano w Ociążu. Okazją był  też  jubileusz 75-lecia istnienia tutejszej jednostki OSP. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą a po niej w uroczystym pochodzie udano się na plac przed remizą, gdzie miały miejsce główne obchody. Jednostkę OSP Ociąż odznaczono Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’.
Drugi festyn parafialny
Przy Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach odbył się drugi Festyn Parafialny.   Jego celem była przede wszystkim integracja wiernych. Impreza była dobrą rozrywką i sposobem wsparcia realizowanych przez parafię inwestycji związanych z remontami obu nowoskalmierzyckich świątyń.
660-lecie Biskupic Ołobocznych
Biskupice Ołoboczne świętowały 660-lecie pierwszej lokacji. Jubileusz nawiązywał do dokumentu królewskiego z 1357 roku wydanego przez ówczesnego władcę Polski, króla Kazimierza III Wielkiego.
Jubileusz chóru
Chór pw. św. Grzegorza działający przy parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach świętował 90-lecie istnienia. Jubileuszowy koncert zgromadził wielu przyjaciół i sympatyków. Obecnie chór liczy 21 członków i od 10 lat dyryguje nim Mariusz Jernalczyk.
Zakupy
Zakup nowego pojazdu
O nowy samochód asenizacyjny wzbogaciło się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach. To pojazd ciężarowy, który będzie wykorzystywany do wywozu nieczystości ciekłych. Posiada on również opcję polegającą na czyszczeniu kanalizacji.
Inwestycje
Otwarcie dwóch dróg w Lezionie
W Lezionie otwarto dwie drogi: gminną i powiatową. Poświęcenie dróg oraz przecięcie wstęg miało miejsce przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Kalisz-Grabów nad Prosną, z którą oba wyremontowane odcinki graniczą.
Kolejna inwestycja drogowa
W Skalmierzycach oddano do użytku wyremontowaną ulicę Bielawską. Droga ta jest usytuowana przy jednym z większych przedsiębiorstw w gminie i mieście Nowe Skalmierzyce – Com40 i stanowi do niego bezpośredni dojazd.
Nowa nawierzchnia
Zakończyła się inwestycja związana z położeniem nowej nawierzchni na ulicy Szumiących Wierzb w Skalmierzycach. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Budują kanalizację
Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji w Trkusowie oraz w Biskupicach. Miejscowości te dołączą do skanalizowanych w latach ubiegłych Śliwnik, Skalmierzyc, Nowych Skalmierzyc oraz Gniazdowa i Boczkowa.
Dwie nowe świetlice
Na terenie gminy Nowe Skalmierzyce otwarto dwie świetlice. Są to obiekty w Głóskach i Kurowie. Dwa obiekty były budowane równolegle i praktycznie są to takie same budynki. Znajdują się w nich: sala zebrań, korytarz, aneks kuchenny, toalety oraz pomieszczenie gospodarcze.
Oddano do użytku lokale socjalne
20 nowych lokali socjalnych znalazło się w budynku wielorodzinnym przy ul. Polnej. Są to samodzielne mieszkania o powierzchni od 22 m2 do 46 m2  z osobnym wejściem. Na ich powierzchnię składa się pokój dzienny z aneksem kuchennym, wiatrołap oraz łazienka. Dwa największe lokale są dwupokojowe.
Religia

Dożynki Diecezjalno-Gminne

Skalmierzycom przypadł zaszczyt współorganizowania Dożynek Diecezjalno-Gminnych, które odbyły się 3 września 2017 roku. W tym dniu złożono podziękowanie Bogu za dar płodów ziemi, a także ustanowiono Matkę Bożą Skalmierzycką Patronką Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzono Diecezję Kaliską Niepokalanemu Sercu Maryi.

Kapliczka w szczególnym miejscu
Na Skwerze Historycznym – Granica w Nowych Skalmierzycach została zbudowana nowa kapliczka upamiętniająca wydarzenia z 1780 roku. Poświęcono ją podczas uroczystej mszy świętej.
Odnowiono zabytkowy kościół
Zakończył się remont kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowych Skalmierzycach. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków i prace remontowe prowadzono pod nadzorem kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Świątynia została wybudowana w latach 1911-1913 dla ewangelików. Dziś służy, jako kościół filialny rzymsko-katolickiej parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.
Oświata

Gala stypendialna
132 uczniom zostały przyznane stypendia podczas uroczystej gali, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów. Była to już czwarta edycja stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

Przeczytaj również

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie