Skończyli zanim zaczęli – Aglomeracja bez zespołu ds. powiększenia Kalisza

W ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej nie będzie, przynajmniej na razie, zespołu roboczego, który miał pracować nad zaproponowanymi przez władze Kalisza zmianami jego granic kosztem sześciu gmin i trzech powiatów – w tym powiatu ostrowskiego. Z inicjatywą wyszedł przedstawiciel gminy Nowe Skalmierzyce, a poparli go pozostali członkowie Rady Aglomeracji.

 Mielczarek

Wniosek w imieniu gminy Nowe Skalmierzyce złożył sekretarz gminy Zdzisław Mielczarek. 

 

Stwierdził przy tym, że Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nie będzie negocjować i „handlować” terenem gminy, bo byłby to „samorządowy i gospodarczy sabotaż”.

Przedstawiciel Nowych Skalmierzyc zwrócił również uwagę, że mieszkańcy zagrożonych sołectw zaczęli żyć w niepewności, czy w związku z powstałym zamieszaniem będą mogli liczyć na finansowanie i realizację wielu ważnych i oczekiwanych projektów infrastrukturalnych.

Takie argumenty zostały poparte również głosami burmistrzów Raszkowa i Opatówka, starosty powiatu ostrowskiego, jak i wójta Blizanowa.

Uchwała o niepowoływaniu zespołu roboczego została podjęta jednomyślnie, przy jednym głosie wstrzymującym. Prezydent Kalisza wyłączył się z głosowania.

Ponadto podczas obrad dyskutowano nad podziałem środków przeznaczonych na rewitalizację w ramach poddziałania 9.2.2 WRPO 2014+. Dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Rady, aby zawrzeć dobry kompromis.

Przypomnijmy: pomysł prezydenta Kalisza Grzegorza Sapińskiego polega na poszerzeniu granic Kalisza poprzez przyłączenie do miasta między innymi części obszaru sołectwa Boczków i obszaru sołectwa Mączniki z gminy Nowe Skalmierzyce. Ponadto, Kalisz ma apetyt na sołectwo Kościelna Wieś z gminy Gołuchów I, z gminy Blizanów sołectwa Pawłówek i Warszówka, z gminy Żelazków sołectwo Kokanin, Niedźwiady, części sołectwa Kolonia Skarszewek, sołectwa Wojciechówka oraz sołectwa Pólko i Szosa Turecka, z gminy Opatówek sołectwa Nędzerzew, Szałe i Zduny, a z gminy Godziesze Wielkie obszaru sołectwa Borek, Wolica i Żydów.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro zaprotestowali burmistrzowie i wójtowie, którzy wydali specjalne oświadczenie i zagrozili nawet wystąpieniem ze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. 

Mieszkańcy Mącznik w gminie Nowe Skalmierzyce także sprzeciwiają się planom poszerzenia miasta Kalisza kosztem ich sołectwa. Wcześniej oświadczenie podobnej treści przyjął samorząd całej gminy Nowe Skalmierzyce. (jw)

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie