Stawiają na rozwój gminy

Nowy pojazd dla OSP, remonty infrastruktury drogowej, budowa linii oświetlenia ulicznego – to tylko część zrealizowanych planów przez władze Gminy Sośnie w 2017 roku. Zadań, które wykonano było znacznie więcej i władze samorządowe mogą się nimi pochwalić.

s3 

Podsumowanie 2017  roku jest okazją by zaprezentować działania podejmowane na terenie Gminy Sośnie w każdej z dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Inwestycji w gminie nie brakowało, a nawet było ich bardzo dużo w porównaniu do lat poprzednich. Początek roku był bardzo dobry dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach, ponieważ po długim oczekiwaniu do strażaków trafił wreszcie nowy samochód MAN TGM 18.340 4×4, którego zabudowano i wyposażono m.in. w zbiorniki na wodę oraz środek pianotwórczy, pompę o wydajności 4500 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy oraz linię szybkiego natarcia. Wartość auta to 1 mln 131 tys. złotych, z czego 85% to środki unijne. Była to jedna z największych inwestycji ubiegłego roku. Około 30 tysięcy zostało wydane na modernizację i przeniesienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku po byłym przedszkolu. GOPS otrzymał odrębną siedzibę, więcej przestrzeni do pracy i lepsze warunki. W ubiegłym roku gmina zyskała też nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji.  Było to zagospodarowanie placu zabaw i budowa drogi dojazdowej w miejscowości Kałkowskie oraz doposażenie placu zabaw w Dobrzecu przy świetlicy. Z pewnością wydane na ten cel ok. 100 tysięcy złotych było trafnym pomysłem. Tak jak w roku poprzednim, w dalszym ciągu władze samorządowe gminy stawiają na infrastrukturę drogową. Wśród najważniejszych tego typu inwestycji można wymienić przebudowy dróg gminnych: Możdżanów-Bogdaj,  w miejscowości Granowiec – ul. Pocztowa i Wiejska, odgałęzienie ul. Pilarskiej,  w miejscowości Sośnie – ul. Boczna, Jasna i Słoneczna, w miejscowości Kałkowskie dz. 109 oraz dojazd do placu zabaw i do remizy OSP, Kuźnica Kącka – Niwki Książęce. Ponadto wykonano przebudowę istniejącego chodnika w miejscowości Sośnie – ul. Wincentego Witosa oraz budowę chodnika w Sośniach ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej. W sumie przebudowano ok. 4 km dróg gminnych za kwotę ok. 1.6 miliona zł, a 300 000 zł przekazano Powiatowi Ostrowskiemu jako wkład w remont dróg powiatowych. Należy też dodać, że Gmina Sośnie w 2017 r. wybudowała trzy linie oświetlenia ulicznego: na ul. Okrężnej i Cichej (Sośnie) oraz na ul. Piaskowej (Granowiec). Koszt inwestycji to ok. 160 000 zł. W 2017 roku, jak i w poprzednich latach, w Gminie Sośnie zwrócono szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, sportu  i rekreacji. W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne: Dzień Gminy Sośnie, Dożynki Gminne, Kaczor w Możdżanowie czy w Bogdaju, Wieczornica w Pawłowie upamiętniające wydarzenia historyczne, a także festyny, koncerty, zajęcia aktorskie z uczniami i wiele innych. Promowane jest też czytelnictwo i spotkania autorskie. Kontynuowane jest też przyznawanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół z terenu gminy posiadających szczególne osiągnięcia. Mieszkańcy korzystają także z bogatej oferty stowarzyszeń, czy innych grup społecznych, których wiele działa na terenie gminy. Przy wsparciu środków pozyskanych z budżetu Gminy Sośnie, a także innych jednostek samorządowych i rządowych oraz innych źródeł organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie wystaw, muzeów, a także spotkania o charakterze towarzyskim i integracyjnym, takie jak andrzejki, wieczorki karnawałowe i festyny. Już po raz kolejny udało się zrealizować „kolację rybną” w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach, a po raz pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy.  Jednym  z ważnych wydarzeń kulturalnych w 2017 roku było 70-lecie Gminnej Biblioteki w Sośniach a także I Seminarium Naukowe dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów Południowej Wielkopolski pod hasłem „Bliżej przyrody”.  – W 2017 roku praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Oceniam działania swoje i moich współpracowników na bardzo wysokim poziomie. Były one dostosowane do możliwości finansowych budżetu. Podsumowując kolejny rok mojego urzędowania mogę stwierdzić, że był to dobry czas dla Gminy Sośnie, okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne. Sukcesywnie realizujemy to z roku na rok. Dodatkowo musimy zrealizować w najbliższym czasie kluczowe i wymagające dużych nakładów inwestycje, takie jak oczyszczalnia ścieków, by doprowadzić ją do realiów XXI wieku – powiedział wójt Gminy Sośnie, Stanisław Budzik. W 2018 roku Gmina Sośnie będzie starała się pozyskiwać środki zewnętrzne. Być może będzie to rekordowy rok, jeśli chodzi o pozyskane, jak i wydane środki na inwestycje, sięgające niemal ok. 7 mln zł – zaznaczając oczywiście, że będą to środki z dofinansowania i własne, bez kredytu, ponieważ gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Brak jakichkolwiek zobowiązań (kredytów) pokazuje, że środki są tutaj wydawane z należytą dbałością.

 

 

 

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie