Szpital przed wielką rozbudową

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło. Inwestycja jest konieczna, żeby zapewnić placówce rozwój oraz odpowiednio przygotować ją do przyszłorocznego kontraktowania usług medycznych.

2

Podjęcie decyzji poprzedzone było szczegółową analizą  ekonomiczną. Rozważano zarówno wariant przeprowadzenia modernizacji obecnej bazy, jak i budowy od podstaw nowej. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości usług medycznych oraz stworzenie szans rozwoju placówki wybrano wariant nowej inwestycji.

– Braliśmy pod uwagę wiele czynników, ale podstawowym było zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych. Ważne też, że zbliża się koniec okresu obowiązywania kontraktów. Już pod koniec przyszłego roku przystąpimy do nowych kontraktacji, które będą obowiązywać przez pięć lub może nawet przez dziesięć kolejnych lat. Aby sprostać nowym wymaganiom, musimy się rozwijać – powiedział podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami dyrektor ostrowskiego szpitala Dariusz Bierła.

Projekt przewiduje budowę nowego skrzydła szpitalnego od strony alei Słowackiego. Będzie miało cztery kondygnacje, a jego łączna powierzchnia wyniesie około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Ta nowa część szpitalnego kompleksu połączona będzie z głównym budynkiem łącznikiem, podobnie jak to jest w przypadku nowej przychodni specjalistycznej. Już we wrześniu nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na stan surowy zamknięty. Same prace budowlane ruszą jesienią i potrwają do połowy przyszłego roku. Szacuje się, że ten etap prac pochłonie około 3 milionów złotych. Podczas ostatniej sesji radni powiatowi przeznaczyli już na ten cel kwotę pierwszych 2 milionów złotych.

Kolejnym etapem prac będzie wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii, który znajdować się będzie na parterze. Nastąpi to w miesiącach letnich przyszłego roku, tak aby oddział o zwiększonej liczbie łóżek był już w pełni przygotowany na przyjęcie pacjentów i zakontraktowanie przez NFZ. Wykończenie tego oddziału wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia to wydatek ok. 6 milionów złotych. Zgodę na taką inwestycję wyrazili już radni. Oddział  Intensywnej Terapii jest sercem szpitala. Bez niego nie byłoby możliwe funkcjonowanie placówki, a tym bardziej uzyskanie kontraktu. A z kolei bez niego działania związane z normalizacją finansów mogłyby pójść na marne. Zgodnie z założeniem nowoczesny blok w pełni będzie spełniać wszelkie wymogi, zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Ministerstwa Zdrowia. W przyziemiu nowego skrzydła miejsce znajdzie centralna sterylizatornia, wraz z miejscem do sterylizacji łóżek. To zadanie kosztować będzie około 1,4 miliona złotych, a jego wykonanie planuje się na 2017 rok. Będzie to ,,serce’’ szpitala, które umożliwi rozwój diagnostyki i oddziałów zabiegowych. W dotychczasowej sterylizatorni możliwość rozbudowy już się skończyła, więc inwestycja jest również konieczna. Zgodnie z opracowanym harmonogramem, w roku 2018 na pierwsze piętro nowego skrzydła przeniesiony zostanie Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii wraz z poddziałem oparzeń. Funkcjonuje on znakomicie, dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, toteż dyrekcja chce powiększyć jego bazę łóżkową i poszerzyć zakres usług.

Największym wydatkiem finansowym będzie wykończenie ostatniego piętra nowego  skrzydła szpitala, w którym planowane są cztery nowe sale operacyjne, w tym jedna hybrydowa. Obecny eksploatowany blok operacyjny jest już bardzo wysłużony, ponieważ funkcjonuje od początku istnienia szpitala. Realizacja tego ostatniego etapu planowana jest na 2018 rok i uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Niewykluczone, że uda się to ukończyć jeszcze w tej kadencji, ale bardziej prawdopodobna jest wersja, że nastąpi to już w następnej.

– Nowe skrzydło szpitala pozwoli także stopniowo remontować i przenosić kolejne oddziały. Do tej pory nie było takiej możliwości ze względów lokalowych. Przypomnę, że remont oddziału internistycznego podzielony został na dwa etapy, ponieważ  nie było  zupełnie gdzie przenieść pacjentów, a świadczenie usług musi odbywać się na bieżąco – powiedział starosta Paweł Rajski.

Na razie nie ma skonkretyzowanych planów co do zagospodarowania pomieszczeń, jakie zwolnione zostaną po wybudowaniu nowego skrzydła. Dyrekcja szpitala zapewnia, że każdy metr kwadratowy zostanie tam dobrze wykorzystany, ze szczególnym uwzględnieniem usług, które będą najlepiej finansowane przez NFZ.

 

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie