Propagator kultu ks. Jerzego Popiełuszki

W kościele Najświętszej Marii Panny przy ulicy Królowej Jadwigi czynna jest wystawa poświęcona błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce i wielkiemu kontynuatorowi jego dzieła ks. prof. Antoniemu Lewkowi, który był związany rodzinnie [...]

Obejrzyj nasze stałe galerie