Co za dużo, to niezdrowo. Przerażające wnioski NIK w raporcie o nadzorze nad stosowaniem dodatków do żywności.

Ponad 2 kg dodatków do żywności oznaczonych różnego rodzaju „E” spożywa w ciągu roku przeciętny konsument w Polsce. Produkty spożywcze nafaszerowane są np. konserwantami, przeciwutleniaczami, emulgatorami, czy wzmacniaczami smaku. [...]

Polskie problemy z OZE. NIK o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Polska może mieć duże problemy z osiągnięciem zadeklarowanego przez Polskę celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto do 2020 [...]

Konsumenci pod napięciem – raport NIK o ochronie praw konsumenta energii elektrycznej

Prawa konsumenta energii elektrycznej nie były w pełni respektowane – to najważniejszy wniosek Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała rynek dostawców energii w Polsce. Po umożliwieniu odbiorcom prądu wolnego wyboru dostawcy, na rynku [...]

Rakotwórcze oddychanie w Ostrowie. Raport GO na podstawie badań NIK

W opublikowanych kilka dni temu statystykach Najwyższej Izby Kontroli o ochronie powietrza w Polsce, nasze miasto zajmuje niechlubne pierwsze miejsce wśród miast w Wielkopolsce z najwyższym stężeniem benzo[a]pirenu w 2017 roku. Jeśli [...]

Obejrzyj nasze stałe galerie