Stypendia za oceny

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjaliści odebrali akty potwierdzające przyznanie Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczystość odbyła się w auli przy ulicy Waryńskiego. Zgodnie [...]

Stypendia dla najlepszych

Wręczenie uczniom Szkół Podstawowych klas IV-VI aktów potwierdzających przyznanie Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbyło się 1 października. Miejscem uroczystości tradycyjnie była aula przy ulicy [...]

Nagrody dla najzdolniejszych

W auli Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej przy ulicy Waryńskiego, odbyła się uroczystości, podczas której wręczono najlepszym uczniom akty potwierdzające przyznanie Stypendium im. Świętego Jana Pawła [...]

Nauka się opłaca – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych docenieni za wyniki

Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły przyznane po raz szósty. 1500 zł powędrowało do 50 najlepszych i najbardziej uzdolnionych uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.     – To już szósta edycja Stypendiów [...]

Miasto Ostrów doceniło prymusów

W auli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ulicy Waryńskiego odbyła się 27 kwietnia uroczysta gala wręczenia miejskich stypendiów uczniom szkół podstawowych. W tym półroczu otrzymało je ponad 200 osób. Na drugie półrocze [...]

Nagrody dla najzdolniejszych

346 uczniów ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało Stypendia im. Świętego Jana Pawła II. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 400 tysięcy złotych.   Na I półrocze roku szkolnego 2016/2017 stypendia [...]

Miasto uhonorowało prymusów

Stu czterdziestu pięciu uczniów szkół podstawowych oraz stu dwudziestu sześciu gimnazjalistów zostało laureatami Stypendium im. św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na drugie półrocze roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość [...]

Stypendia im. Jana Pawła II

231 uczniów z ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało akty nadania Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość odbyła się w auli Publicznego Gimnazjum [...]

Nagrody dla prymusów

50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego – laureatów Stypendiów  im. ks. Jana Kompałły otrzymało finansowe wsparcie. Uroczystość odbyła się w auli I LO przy ulicy Gimnazjalnej. Była to czwarta edycja powiatowych [...]

Przyznano stypendia im. Jana Pawła II

We wtorek, 14 kwietnia br. w auli Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II wręczono uczniom akty potwierdzające przyznanie stypendium. Otrzymali je najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.   W sumie na ten cel [...]

Obejrzyj nasze stałe galerie