Krzewili polskość w latach zaborów

W tym roku mija 130 lat od założenia Towarzystwa Śpiewackiego w Ostrowie. Było jedną z pierwszych takich organizacji w regionie, która położyła ogromne zasługi dla rozwoju  ruchu muzycznego i krzewienia ducha polskości w okresie [...]

Obejrzyj nasze stałe galerie