Wielkanoc po szlachecku – w dawnej Polsce przywiązywano dużą wagę do świątecznych tradycji

Wielki Tydzień, podobnie jak i same święta, to czas o szczególnie bogatej obyczajowości inspirowanej religią katolicką. Tradycja tego okresu jest bardziej niż kiedy indziej związana z obrzędami kościelnymi, choć sporo w niej również [...]

Obejrzyj nasze stałe galerie