Trzy okręgi dla Ostrowa – przedstawiamy nowy podział Ostrowa na okręgi wyborcze

Ostrów Wielkopolski wraca do trzech okręgów wyborczych. Zasady podziału, który będzie obowiązywał już podczas najbliższych wyborów samorządowych, przyjęła niedawno Rada Miejska.  

okregi wyborcze

Nowy podział miasta na okręgi wyborcze. Grafika: UM Ostrów 

 

W dniu 30 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa   z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.

Podział Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym uchwala Rada Miejska wyłącznie na wniosek Prezydenta Miasta.

Dokonanie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady miejskiej.

Przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. Przy tworzeniu okręgów uwzględnia się istniejące jednostki pomocnicze – w przypadku Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – osiedla. W okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 8 radnych. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Jednolita norma przedstawicielstwa dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 3 041 (liczba mieszkańców 69 949 podzielona przez liczbę wybieranych radnych 23 = 3 041).

Na tej podstawie w Ostrowie już podczas najbliższych wyborów samorządowych, zostaną utworzone 3 okręgi wyborcze: 2 okręgi ośmiomandatowe i 1 okręg  siedmiomandatowy.

Dokonując podziału Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, łączono osiedla w celu utworzenia okręgu. Przy łączeniu przestrzegano zasady łączenia osiedli graniczących ze sobą w taki sposób, aby zachowana była jednolita norma przedstawicielstwa.

Podział miasta na 3 okręgi wyborcze funkcjonował w Ostrowie Wielkopolskim od wielu lat. 

Komisarz wyborczy w Kaliszu pozytywnie zaopiniował projekt podziału. (jw)

 

okregi

Przeczytaj również

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie