Znamy termin i kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe odbędą się 21 października – ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki. Rozporządzenie w sprawie terminu wyborów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

 wyboryy-640x426

 

Zgodnie z terminarzem, pierwsza tura wyborów odbędzie się 21 października, druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  – tam, gdzie to będzie potrzebne, odbędzie się 4 listopada.

Od dziś partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze. Należy je zgłosić w zależności od rodzaju do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego. Następnie komitety wyborcze zgłaszają swoich kandydatów. Formalnie od momentu ogłoszenia aktu zarządzenia wyborów rusza też kampania wyborcza.

 W wyborach samorządowych w Polsce uprawnieni do głosowania wybierają swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponadto mieszkańcy Warszawy oddają również głosy na kandydatów w wyborach do rad dzielnic.

Według znowelizowanego w tym roku Kodeksu wyborczego kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Nowe przepisy wprowadziły też między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z kolei jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ograniczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy osób.

W Ostrowie Wielkopolskim wybierać będziemy prezydenta miasta, radnych miejskich oraz radnych powiatu ostrowskiego. Dotąd start w wyborach prezydenckich zgłosili: Damian Grzeszczyk – kandydat koalicji PO-Nowoczesna, Łukasz Mikołajczyk – kandydat PiS, Beata Klimek  – urzędująca prezydent miasta (nieoficjalnie).

 W gminach powiatu ostrowskiego wybierani będą radni powiatowi, radni poszczególnych gmin oraz wójtowie lub burmistrzowie – w zależności od statusu gminy. (jw)

 

KALENDARZ WYBORCZY

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 

do dnia 6 września 2018 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

do dnia 11 września 2018 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 

do dnia 16 września 2018 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

 

do godz. 24. 00

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 

do dnia 21 września 2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

do dnia 26 września 2018 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

 

do godz. 2400

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

do dnia 28 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 

do dnia 30 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

 

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 

do dnia 6 października 2018 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

 

od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 

do dnia 12 października 2018 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

do dnia 16 października 2018 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

 

w dniu 20 października 2018 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7. 00 – 21 00 – głosowanie

 

urna wybory

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie