Zostawmy 1% w Ostrowie cz.2

Kończy się powoli okres rozliczeń podatkowych za rok 2015 i jednocześnie coraz mniej czasu staje na decyzje, czy i komu przekazać 1 % ze swojego podatku.  „Gazeta Ostrowska” od wielu lat wspiera miejska akcję promowania przekazywania tych pieniędzy na rzecz ostrowskich stowarzyszeń i fundacji uprawnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku. Tak więc dziś prezentujemy pierwszą część uprawnionych do tego organizacji wywodzących się i działających na terenie naszego miasta. Będą to organizacje prowadzące działalność kulturalną i prozdrowotną.

1 procent_billboard_49,0 cm x 22,4 cm + 3mm spad 300dpi-01 

 

Stowarzyszenie „Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza” w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000233574

Chór Nauczycielski powstał 15 stycznia 1965 r., a jego członkami zostali nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy ostrowskiej oświaty. W swojej historii był współorganizatorem dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Nauczycielskich oraz trzech edycji Europejskiego Festiwalu Chórów Nauczycielskich w Ostrowie, nagrał również 4 płyty. W ostatnich latach chór śpiewał m. in.: w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, na Zamku Królewskim w Warszawie, w Kościele Mariackim w Krakowie, w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.  W grudniu 2013 roku na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Turcji wystąpił z koncertem kolęd w Stambule. Od 2005 roku chór działa jako stowarzyszenie realizując zadania z dziedziny kultury, a prezentowany przez niego wysoki poziom artystyczny  sprawia, że jest wspaniałym ambasadorem kultury muzycznej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000273681

Grupa Akrobatyczno-Baletowa „Gwiazda” powstała z inicjatywy Aliny Janikowskiej w 1996 roku. Zespół ma na swoim koncie liczne sukcesy w kraju i poza jego granicami. Jest zdobywcą wielu medali na międzynarodowych konkursach tańca, występował m.in.: w Faro w Portugalii, w Paryżu i Disneylandzie we Francji, Vancouver i Toronto w Kanadzie, w Kranievie w Bułgarii oraz na chorwackiej wyspie Hvar. W ramach cyklu pt. „Zatańczmy razem”,  „Gwiazda” zaprasza do wspólnych koncertów zespoły z innych krajów, wśród których znalazły się grupy taneczne z Hamburga i Bonn w Niemczech, Miczurińska w Rosji oraz z Irlandii, Ukrainy i Białorusi. Szeregi zespołu wciąż zasilają młode tancerki z przedszkola baletowego. Corocznie „Gwiazda” uczestniczy w warsztatach tanecznych, podczas których szkoli swoje umiejętności pod okiem profesjonalnych tancerzy.  Zajęcia Grupy Baletowej „Gwiazda” odbywają się w Ostrowskim Studiu Tańca, przy ul. Kolejowej 21. Dzięki Państwa wsparciu, młode tancerki będą mogły rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć w konkursach i festiwalach.

 

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni – KRS 0000141649

Stowarzyszenie działa od 2002 roku, a od 2007 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzi działania w obszarze kultury, nauki, ekologii w tym również edukacji kulturalnej, wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej. Zasadniczym celem działalności stowarzyszenia jest promowanie zdrowia duchowego, psychicznego i fizycznego młodzieży poprzez bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną. W ramach tych działań Stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów w tym m.in. „Żywe lekcje historii”, czy „Przywróćmy Pamięć”. W ostatnich latach Stowarzyszenie było też organizatorem Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Misteriów Męki Pańskiej.

 

Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych – KRS 0000146614

Zespół Artystyczny „LIRA” powstał przy Kole PZN w Ostrowie 10 marca 1978 roku, od 2003 roku funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych. Chór wykonuje różnorodny repertuar: pieśni okolicznościowe, patriotyczne, religijne, piosenki biesiadne i różne opracowania pieśni ludowych. Swój repertuar chór prezentuje najczęściej w okolicach Ostrowa – w Domach Opieki Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, Klubach Seniora, Kołach Emerytów i Klubie Amazonek. Przez lata swojej działalności miał jednak okazję koncertować również w kraju i za granicą, w takich miastach jak: Warszawa, Poznań, Przemyśl, Kłodzko, Suwałki, Świnoujście; Rzym, Wilno, Krzemieniec, Budapeszt, Nordhausen, Charleville i wielu innych. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i organizowanie powszechnej kultury muzycznej, ale i fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych – KRS 0000198280

Fundacja „Nadzieja” od 2004 roku swoją opieką otacza ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność. Fundacja koncentruje się na sumarycznej rehabilitacji powypadkowej, mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Ważnym aspektem podejmowanym również przez Fundację jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu swoich podopiecznych poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku. Przeważającą część zgromadzonych środków Fundacja przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).

 

Fundacja „W Jedności Siła” – KRS 0000400154

Fundacja „W Jedności Siła” działa od 2011 roku, a od 5.08.2015 ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem jej działalności są m.in.: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, czy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach tej działalności Fundacja zrealizowała już szereg projektów jak np.:  „Wspomaganie poprzez rehabilitację i terapię psychologiczną mającą na celu zwiększenie samodzielności osób po wypadkach komunikacyjnych i osób z chorobami neurologicznymi”, „Rehabilitacja i terapia psychologiczna osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych”, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej”.

 

Ostrowski Klub „Amazonki” w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000027496

Ostrowski Klub Amazonek działa od 19 kwietnia 1996 roku i zrzesza około 100 pań, które jak mówią: „rehabilitują ciało i dusze”. Klub organizuje m.in. rehabilitację ruchową na sali gimnastycznej, na basenie, prowadzi akcje profilaktyczne, organizuje spotkania integracyjne i wycieczki. Ostrowskie Amazonki mają swoją siedzibę przy Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Limanowskiego 17. Tam też znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji, a dzięki uprzejmości dyrekcji Studium, Klub ma możliwość korzystania również z innych pomieszczeń. Działalność Klubu to również praca z ludźmi zdrowymi, mająca na celu upowszechnianie wiedzy oraz informacji na temat badań profilaktycznych.

 

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – KRS 0000009969

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 22 maja 2000 roku. Od 2005 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i regionu, zrzeszając ludzi cierpiących na SM, ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy i sponsorów. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest m. in.: prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i zespołowej, objęcie rehabilitacją osób leżących (obłożnie chorych) – rehabilitacja domowa, organizowanie zajęć integracyjnych osób chorych i ich rodzin (Dzień Chorych, Wigilia, Pożegnanie Lata, itp.), likwidacja wszelkich barier pomiędzy niepełnosprawnymi, a społecznością pełnosprawnych; kształtowanie partnerskich postaw pomiędzy tymi grupami poprzez organizowanie wyjazdów poza miejsce zamieszkania, przeprowadzenie badań w zakresie czynników zagrażających chorobami nowotworowymi, krążenia, itp.

 

Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” – KRS 0000006873

Początki Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski sięgają czerwca 1990 roku. Wówczas to grupa ostrowskich społeczników podjęła się organizacji na Stadionie Miejskim pierwszego festynu na rzecz dzieci poszkodowanych przez los. Konsekwencją tego o kolejnych festynów była rejestracja Stowarzyszenia oraz organizacja kolejnych akcji charytatywnych. Obecnie główną imprezą stanowiącą swoistą „wizytówkę” ODST jest organizowana od 1993 roku „Gwiazdka na Rynku”. Zbierane przez stowarzyszenie pieniądze przekazywane są na leczenie małych pacjentów, a także na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych ostrowskiego szpitala.

 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” – KRS 0000033720

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa powstało w 2001 roku. Działalność Hospicjum oparta jest na bezinteresownej posłudze członków i wolontariuszy osobom chorym na nowotwory w ostatnim okresie ich życia, wspieraniu ich rodzin w tym czasie i w okresie żałoby. Hospicjum cały czas pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych towarzyszyć, udzielać wsparcia i opieki choremu by nie pozostawał sam ze swym cierpieniem. Działalność stowarzyszenia to również bezinteresowna posługa pielęgnacyjno – opiekuńcza i duchowa choremu w jego domu oraz udostępnianie bezpłatnego, potrzebnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. W 2006 roku Hospicjum otrzymało Certyfikat Jakości Świadczonej Posługi Charytatywnej na rzecz chorych nadany przez Zarząd Forum Ruchu Hospicyjnego.

Przeczytaj również

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie